marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozdelili 21 tisíc medzi núdznych

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pomáha v núdzi

Krajská nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa stala hnacou silou solidarity a pomoci v regióne. Nedávno rozdelila takmer 21-tisíc eur na pomoc 46 jednotlivcom a rodinám v kraji PSK, ktorí čelia náročným životným okolnostiam.

Tieto nadačné peniaze budú slúžiť na zabezpečenie základných životných potrieb, rehabilitáciu a dokonca aj na zimné palivo, aby ľuďom v núdzi pomohli prekonať ťažké obdobia. Pomoc dorazí do jedenástich z trinástich okresov kraja PSK, pričom najviac žiadateľov (12) dostalo finančnú podporu v okrese Levoča.

Osem žiadateľov v Prešovskom okrese a sedem v Sninskom okrese tiež dostalo finančnú pomoc. Na podporu môžu počítať aj žiadatelia v okresoch Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov. Dvom rodinám alebo jednotlivcom v hmotnej núdzi v okrese Kežmarok a po jednom žiadateľovi v okresoch Poprad a Stropkov bola poskytnutá finančná podpora.

Nadácia PSK neprestajne prijíma žiadosti o finančnú podporu aj materiálnu pomoc od núdznych obyvateľov v kraji po celý rok. Je otvorená aj pre dobrodincov a sponzorov, ktorí chcú prispieť, či už finančne alebo iným spôsobom, k pomoci rodinám a jednotlivcom v hmotnej, existenciálnej a zdravotnej núdzi.

S týmto angažovaním nadácie PSK sa región Prešovského samosprávneho kraja stáva lepším a solidárnejším miestom pre všetkých jeho obyvateľov.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.