jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Petícia občanov o zlepšení dopravy a bezpečnosti bude prerokovaná na MsZ

Terchovská ulica, september 2022 Terchovská ulica, september 2022 Radomír Kreheľ

Obyvatelia predkladajú petíciu na zlepšenie dopravy a bezpečnosti na uliciach Terchovská, Za Kalváriou a Dúhová

Mestská rada Prešova sa stretla na svojom poslednom zasadnutí, na ktorom prerokovala dôležitý bod týkajúci sa petície, ktorú podpísalo 354 občanov. Táto petícia, nazvaná "Petícia Za upokojenie dopravy, opravu komunikácií a zlepšenie bezpečnosti na uliciach Terchovská, Za Kalváriou a Dúhová," bola doručená Mestskému úradu dňa 10. augusta 2023. Obyvatelia týchto ulíc vyjadrili svoje obavy a požiadavky týkajúce sa dopravy a bezpečnosti na ich uliciach.

V petícii predložili nasledujúce požiadavky:

1. Upokojenie dopravy na Terchovskej ulici

 • Chýbajúci chodník a pohyb chodcov po komunikácii so vozidlami.
 • Neprehľadné výjazdy z dvorov.
 • Nebezpečne rýchlo jazdiace tranzitné vozidlá napriek zákazu.

2. Upokojenie dopravy na ulici Za Kalváriou

 • Rýchlo jazdiace vozidlá ohrozujú chodcov na úzkom chodníku.

3. Oprava komunikácie na časti ulice Za Kalváriou (č. d. 32 až 60)

 • Poškodená komunikácia, ktorá premošťuje potok a je vo veľmi zlom stave.
 • Prepadávanie mosta nad potokom v zákrute.

4. Osadenie cestného zábradlia pri dome č. 76

 • Ochranu chodcov pred vozidlami pri schodoch.
 • Prevencia pred nehodami a úrazmi chodcov.

5. Oprava komunikácie na Dúhovej ulici

 • Preferovaná trasa pre návštevníkov rozhľadne na Malkovskej hôrke.
 • Poškodená komunikácia.

Všetky uvedené cesty (Za Kalváriou, Terchovská a Dúhová) sú vlastníctvom mesta Prešov a slúžia ako verejne prístupné cesty, ktoré zabezpečujú dopravný prístup k rodinným domom v danej lokalite.

Foto: Terchovská ulica, september 2022

Dôvodová správa predložená Mestským úradom na rokovanie Mestskej rady:

 • K bodu 1: Mesto Prešov uznáva potrebu upokojenia dopravy na Terchovskej ulici, ale rozšírenie tejto cesty by vyžadovalo zásahy do súkromných pozemkov. Budú sa hľadať riešenia na zlepšenie bezpečnosti chodcov.

 • K bodu 2: Rekonštrukcia ulice Za Kalváriou v roku 2021 zlepšila stav cesty, ale rýchla jazda vozidiel je stále problémom.

 • K bodu 3: Mesto Prešov plánuje zaradiť rekonštrukciu komunikácie na časti ulice Za Kalváriou (č. d. 32 až 60) do plánu investičnej výstavby na zlepšenie odvodnenia a stavu cesty.

 • K bodu 4: Mesto Prešov sa zaväzuje osadiť cestné zábradlie pri dome č. 76 na Ul. Za Kalváriou pre ochranu chodcov.

 • K bodu 5: Oprava komunikácie na Dúhovej ulici bude zvážená po zaradení do plánu investičnej výstavby.

Mestské zastupiteľstvo bude na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 20. septembra 2023, rokovať o opatreniach na zlepšenie situácie na týchto uliciach s cieľom zabezpečiť bezpečnú a plynulú dopravu pre obyvateľov. Očakáva sa, že tieto požiadavky budú riešené v súlade so zákonnými a technickými možnosťami.

 

Naposledy zmenené štvrtok, 07 september 2023 15:36
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.