jún 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Medzinárodný deň mlieka 2023 v Prešove v duchu slovenských mliečnych výrobkov

V polovici mája sa na Základnej škole Važecká konalo podujatie Medzinárodný deň mlieka. Každoročná aktivita pod gesciou mesta Prešov zaujímavou formou pripomína aké dôležité je mlieko pre naše zdravie.

Edukačné aktivity so žiakmi školy okrem učiteľov školy pravidelne zabezpečovala Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity na vysokej odbornej úrovni. Hodnotným prvkom tohto podujatia boli aj niekoľkotýždňové hravé a súťažné aktivity so žiakmi školy, spojené s mliekom a jeho významom vo výžive detí.

Oslava Medzinárodného dňa mlieka vyvrcholila dňa 16.05.2023, na ktorej sa zúčastnilo približne 230 hostí vrátane predstaviteľov Mesta Prešov na čele s pánom primátorom Ing. Františkom Oľhom, 2.viceprimátorom Mgr. Petrom Krajňákom, poslancami mestského zastupiteľstva Mesta Prešov. Medzi pozvanými hosťami boli vedúci pracovníci Odboru školstva,  kultúry a cestovného ruchu, Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, Krajskej rady ZO OZ PŠaV, Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Magistrátu Mesta Košice. V rámci programu bolo ocenených 24 žiakov za školské súťaže o mlieku a 6 zariadení školského stravovania za svoje reprezentačné jedlá. Darčeky si odnieslo aj 33 účinkujúcich žiakov. Hodnotný kultúrny  program bol vystavaný na základe umeleckých čísel absolventov školy a našich súčasných žiakov. S hrdosťou sme medzi nami privítali FS Dzugasovcov, Mrúzovcov z FS Dúbrava a FS Solivarčan. Programom nás sprevádzal moderátor, absolvent našej školy Daniel Koháni.

Všetky pokrmy z mlieka alebo mliečnych výrobkov na tento deň pripravili zamestnanci zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Špeciálnu pozornosť a ocenenie si vyslúžili tieto jedlá: hruškový puding so škoricou - MŠ Zemplínska, syrové tortičky - MŠ Važecká, bezlaktózový karbonátok so syrom - ZŠ Šrobárova, syrová hrudka na salaši - ZŠ Prostějovská, syrová tlačenka - MŠ Bratislavská.