jún 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dopravno-bezpečnostné opatrenia

Dopravno-bezpečnostné opatrenia počas veľkonočných sviatkoch ,,Život“

V termíne do 06.04.2023 do 11.04.2023 budú aj na teritóriu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vykonané dopravno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s veľkonočnými sviatkami.
Ich cieľom je pozitívne ovplyvniť situáciu v cestnej premávke i znížiť počet dopravných nehôd a ich prípadných závažných následkoch na živote a zdraví.
Policajti nasadení do tohto výkonu služby budú kontrolovať dodržiavanie ustanovených a obmedzených rýchlostí jazdy motorových vozidiel, kontrolovať zákaz používania alkoholických nápojov či iných zakázaných látok počas vedenia motorového vozidla, budú dohliadať na spôsob jazdy a celkovo na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky všetkými jej účastníkmi.

Na cestách budú policajti poriadkovej, dopravnej i železničnej polície.

Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky aby počas takýchto dní, keď situácia na cestách bude o to náročnejšia, aby  zvýšili pozornosť ako aj ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom na cestách. Predchádzajme kolíznym situáciám svojím korektným správaním a dodržiavaním pravidiel na cestách.