február 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Liečba závislostí na Slovensku

Bagatelizujeme problém s alkoholom a pomoc je u nás nedostupná, tvrdí odborníčka

Liečba závislostí na Slovensku je pre mnohých ľudí, ktorí ju potrebujú, absolútne nedostupná. Rovnako je to s kvalitnou predliečebnej a následnej starostlivosti. Dôvody sú finančné, geografické, ale i stigmatizácia a nízka podpora liečby zo strany blízkych. Stereotypy v spoločnosti podporujú pitie zvlášť u mladých ľudí. Upozorňuje na to Denisa Šoltésová, riaditeľka Neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá sa venuje ľuďom so závislosťami.

„Zásadným problémom u nás je i naša tolerancia voči pitiu alkoholu a spoločenské vnímanie významu alkoholu v každodennom živote. Nie nepiť je ‚normálne‘, práve naopak. Ľudia spájajú každodennosť s alkoholom a na jeho odmietnutie často reagujú prekvapene či posmešne. Naše stereotypy podporujú pitie aj u mladých ľudí aj tým, že je veľmi jednoduché sa k nemu dostať. Pitie podporujú aj mediálne obrazy a reklama, ktorá často podsúva pitie alkoholu v spojení so silou, mužnosťou, sexepílom či odvahou,“ tvrdí Šoltésová.
Vážnosť a dopady radu tragických dopravných nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu v ostatnom období podľa nej ako keby prekvapili verejnosť.

„Zdá sa, že aj napriek takmer každodenným správam z médií o opätovných prípadoch porušenia zákona z dôvodu alebo v súvislosti s užitím alkoholu či nelegálnych drog naša spoločnosť skôr bagatelizovala, či zneviditeľňovala problém pitia v jeho rozsahu a komplexnosti. Sme málo citliví na problémy, ktoré môžu súvisieť s pitím alkoholu, a často ich vnímame neosobne či vzdialene. Príkladom je aj pripisovanie väčšiny problémov s pitím alkoholu kultúre východného Slovenska, o ktorom sa traduje, že ‚na východe je to tak!‘,“ vysvetľuje riaditeľka.
Až veľké straty na životoch zreálnili celú šírku závislostnej problematiky na Slovensku, nielen v jej ‚marginalizovaných‘ či okrajových častiach. „Pije sa všade a všade si dôsledky vyberajú daň na zdraví, životoch, kvalite života nielen tých, ktorí sami nadmerne pijú alebo sú už závislí, ale rovnako aj ich blízkych a rodín,“ konštatuje Šoltésová.
„Tieto udalosti nastavili zrkadlo aj našim často nepomenovaným predsudkom vo vzťahu k závislostiam: aj aktuálny politický diskurz je plný týchto predsudkov a stigmatizácie, kde prioritne siahame po exemplárnych trestoch bez porozumenia nevyhnutnosti zásadne zvýšiť kvalitu a dostupnosť efektívnej prevencie i odbornej pomoci, a nielen pre deti a mládež, ale osobitne aj pre dospelú a seniorskú populáciu, pre ktoré u nás prevencia úplne absentuje, ale najmä adresnej odbornej pomoci,“ zdôrazňuje odborníčka.
Je podľa jej slov oprávnené trestať porušenie pravidiel a spoločenských noriem. „Rovnako však je potrebné zvýšiť porozumenie a citlivosť spoločnosti na tieto problémy, aby pitie nebolo normálnou súčasťou každého dňa, tolerovanou aj u rizikových skupín, akou sú deti či seniori, ale aby každý z nás bol dostatočne všímavý a vedel rozpoznať problém a rovnako vedel problém adresne pomenovať a takto aj zareagovať. Bez tolerancie alkoholu či iných drog za volantom, v práci, v škole, denne,“ dodáva Šoltésová.

Aj z tohto dôvodu organizácia v týchto dňoch realizuje kampaň "Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom", ktorej súčasťou je aj séria podkastov zameraných na rôzne otázky tejto témy, ako je užívanie alkoholu, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, spoluzávislosť a ďalšie. V prvom z podkastov, ktorý dnes zverejňujeme, sa zaoberáme aj vysokou toleranciou spoločnosti voči pitiu alkoholu a reálnymi dopadmi tejto tolerancie na životy ľudí so závislosťou a na životy ich blízkych. Kampaňou chceme poukázať na vážnosť aktuálnej situácie na Slovensku, ale tiež chceme podporiť rodiny, ktoré čelia týmto problémom a pre ktoré je pomoc často nedostupná. Konkrétna podpora a pomoc pre tieto cieľové skupiny je v prešovskom regióne k dispozícii aj v Neziskovej organizácii Trojlístok, ktorá pomáha už viac ako 10 rokov. V prípade potreby pomoci kvôli nadmernému pitiu alkoholu alebo inému závislostnému správaniu je možné kontaktovať odborný tím osobne, ale aj telefonicky či prostredníctvom online poradne.