Vytlačiť túto stránku

38. MsZ Prešov naživo

38. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov sa uskutoční 6.7.2022 (streda) so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 5/Z/2022. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

3. Záver.

 

Pozvánka

 

Čo prinieslo MsZ

Naposledy zmenené utorok, 02 august 2022 15:20

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)