august 19, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Koľko máme detí do 6 rokov?

SODB 2021 poskytlo mnoho užitočných informácii pre spoločnosť. Vďaka údajom zo sčítaní sme schopní venovať sa aj prognózam demografického vývoja.

Oproti prognóze nižší počet
Podľa stredného variantu prognózy, ktorá vychádzala ešte zo sčítania 2011 a bola aktualizovaná na základe demografického vývoja v roku 2018 bol k 1.1.2021 prognózovaný počet 235 357 detí vo veku 0 – 3 roky a 173 414 detí vo veku 4 – 6 rokov. Oproti realite podľa SODB 2021 máme mierne nižšie počty, ale vo všeobecnosti prognóza naznačila vývojový trend reálne.

Počet deti do 6 rokov vzrástol
Vo vekovej skupine 4 – 6 rokov bolo 162 267 detí podľa SODB 2011 a v roku 2021 to bolo 176 943 detí v tejto vekovej skupine. Počet budúcich predškolákov a budúcich školákov teda medzicenzálne stúpol o 14 676 detí.

Až 53 obcí bez detí do 6 rokov
Najnižšie počty detí sú v malých obciach do 200 – 300 obyvateľov. Podľa výsledkov SODB 2021 je 34 obcí, kde nebolo ani jedno dieťa vo veku 0 – 3 roky a 53 obcí, kde nebolo ani jedno dieťa vo veku 4 – 6 rokov.

Najviac detí v metropolách
Najvyššie počty detí predmetných vekových skupín sú v Bratislave a Košiciach, sú to z hľadiska počtu obyvateľov najväčšie obce (mestá) a potom v Žiline a Prešove, čo sú opäť najväčšie obce v krajoch s vyššou pôrodnosťou oproti ostatným krajom.

Zdroj: ts

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo