júl 13, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Katalóg sociálnych podnikov na Slovensku – ponuka so srdcom

Peter je majiteľ úspešnej dizajnérskej firmy, zamestnáva takmer 30 šikovných architektov a dizajnérov. Práve získali lukratívnu zákazku na vytvorenie útulného interiéru v štýlovom tatranskom hoteli rodinného typu. „V hale musí byť veľký krb, okolo kožušina a krásne tkané koberce ako od babičky,“ padol návrh na porade, s ktorým sa hneď stotožnila väčšina prítomných. „Ešte keby sme tak našli sociálny podnik, ktorý tie koberce vyrába, zabili by sme dve muchy jednou ranou,“ napadlo hneď Petrovi. So svojím počtom zamestnancov musí totiž dodržať zákon a zamestnávať aspoň jednu osobu so zdravotným znevýhodnením. Nebráni sa tomu, ale vhodného kandidáta zatiaľ nenašiel. Nevadí, túto povinnosť si môže splniť aj nákupom od podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so zdravotným znevýhodnením. Ale kde nájsť taký podnik? Teraz už jednoducho – v Katalógu sociálnych podnikov na webe. Nachádza sa na adrese katalogsp.sk, ale aj na doméne nakupujmesrdcom.sk.

Ucelená ponuka tovarov a služieb sociálnych podnikov
Katalóg aktuálne obsahuje podrobné informácie o vyše 3oo registrovaných sociálnych podnikoch na Slovensku. Nájdete v ňom všetky ich dostupné kontaktné údaje, informácie o právnej forme, kedy podnik získal štatút "registrovaný sociálny podnik", počet jeho zamestnancov, linky na webové stránky a profily na sociálnych sieťach.
Obzvlášť cenná je prehľadná databáza tovarov a služieb rozdelená do kategórií, ktoré sa dajú jednoducho filtrovať alebo zadať priamo do vyhľadávacieho okna. Katalóg umožňuje vyhľadávanie aj na základe regionálneho umiestnenia v samosprávnych krajoch alebo na mape Slovenska s konkrétnou polohou..

Náhradné plnenia pre zamestnávateľov
Veľkou skupinou potenciálnych zákazníkov sociálnych podnikov sú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov. Títo majú v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným znevýhodnením. Túto povinnosť si môžu jednoducho splniť o. i. nákupom služby alebo tovaru od podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so zdravotným znevýhodnením, v tzv. integračných sociálnych podnikoch. Takmer polovica podnikov aktuálne zaevidovaných v Katalógu sociálnych podnikov túto možnosť ponúka.

Pomoc pre verejných obstarávateľov
Katalóg je unikátnym zdrojom informácií pre organizácie, inštitúcie, samosprávy, teda pre všetkých, ktorí sú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v postavení verejného obstarávateľa a v jednom roku realizovali najmenej desať verejných obstarávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek. V takom prípade sú povinní najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne a/alebo environmentálne hľadisko.
Registrované sociálne podniky sú v rámci sociálneho aspektu favorizované a je možné zadať im zákazku jednoduchšie cez vyhradené zákazky. Obstarávateľ tak môže napĺňať kvóty pre povinné sociálne hľadisko jednoduchším spôsobom – ak vie, kde ho môže uplatniť. Vhodný sociálny podnik rýchlo a ľahko nájde v Katalógu sociálnych podnikov.

Servisnými poukážkami môže platiť každý
Poctivé upratovanie v domácnosti a v záhrade si pýta veľa energie. Čo však v prípade, že na to nie je dostatok času alebo fyzických síl? Ideálne - nájsť a objednať si niekoho, kto to urobí. Ak je to navyše sociálny podnik, ktorý zamestnáva zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby, okrem pokoseného trávnika alebo čistých okien sa dá získať aj dobrý pocit, že sa objednaním tejto služby práve v sociálnom podniku niekomu konkrétnemu pomohlo.
Servisné poukážky sú cenina, ktorou sa dá za tieto služby v registrovaných sociálnych podnikoch platiť a zároveň tak podporiť dopyt po ich službách. V Katalógu sociálnych podnikov nájdete v profile každého sociálneho podniku údaj, či servisné poukážky ako platidlo používa alebo nie. Aktuálne ich je v katalógu 55.

katalogsp.sk - bezplatný priestor na propagáciu sociálneho podnikania
Od mája 2018, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, získalo štatút registrovaného sociálneho podniku viac ako 500 firiem zo všetkých kútov Slovenska. Ich činnosť nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide napr. o zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, rozvoj telesnej kultúry alebo ochranu životného prostredia. Zároveň sociálne podniky zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Tým všetkým sa dostávajú do situácie, keď sú oproti bežným podnikateľským subjektom v nevýhode.
Cieľom Katalógu sociálnych podnikov je preto podporiť ich udržateľnosť, byť prvou voľbou všetkých, ktorým záleží, od koho nakupujú. Táto databáza je na Slovensku jedinečná, bezplatná, dobrovoľná a otvorená. Priebežne budú dopĺňané informácie o ďalších registrovaných sociálnych podnikoch, ktoré budú mať o zverejnenie svojej ponuky tovarov a služieb záujem. Podporme ich – nakupujme so srdcom!

Zdroj: ts

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.