február 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Za všetkým hľadaj aktívneho človeka

British Council priniesol do Prešova Festival sociálnych inovácií.

Projekt People to People Slovakia, ktorý na Slovensku zastrešuje British Council, priniesol do Prešova Festival sociálnych inovácií, ktorého hlavnými témami boli sociálne podnikanie, kritické myslenie či komunitné umenie. Pri tejto príležitosti sa stretli odborníci, ale aj laici, ktorí sa o problematiku aktívne zaujímajú. Počas spoločných aktivít rozoberali témy, ktoré sú síce dôležité, no v našej spoločnosti stále nedostávajú toľko priestoru, koľko by bolo potrebné.

Projekt People to People Slovakia nie je v Prešovskom kraji neznámy. British Council tu počas prvých mesiacov tohto roka organizoval prostredníctvom svojich partnerov aktivity zamerané na témy sociálnych inovácií, kritického myslenia či komunitného umenia. Cieľom projektu je otvoriť spoločenskú diskusiu na uvedené témy, navzájom prepojiť domácich aj britských odborníkov z praxe, ktorí majú možnosť vymieňať si skúsenosti a nadväzovať partnerstvá pre budúce projekty.
Tentokrát sa stal Prešov miestom konania festivalu, ktorého cieľom bolo predstaviť všetky tri oblasti projektu a diskutovať o nich s čo najširším spektrom odborníkov, študentov, predstaviteľov neziskového sektora, učiteľov a iných.  

Súčasťou programu bola panelová diskusia zameraná na kľúčové oblasti celého projektu, ktorej témou bola myšlienka „Keď staré riešenia na nové problémy nefungujú“. Zúčastnili sa jej predstavitelia neziskových organizácií Epic, Živica, Truc sphérique, British Council a zastúpenie mala aj britská organizácia RIO (Real Ideas Organisation), ktorá je jedna z najinovatívnejších a najaktívnejších v Británií práve v oblasti sociálneho podnikania a inovácií.Mimoriadne inšpiratívny rozmer zanechala v programe špeciálna prezentačná časť realizovaná na spôsob formátu Pecha Kucha, ktorého zámerom je priniesť divákom produktívne, zaujímavé alebo prekvapivé myšlienky prostredníctvom projekcií obrázkov, na ktorých slovný opis majú obmedzený čas. Takýmto spôsobom si môžu overiť svoju schopnosť zaujať diváka a pritom ho oboznámiť s danou problematikou. Na festivale sociálnych inovácií v Prešove bolo hlavnou témou tohto formátu „Za všetkým hľadaj (aktívneho) človeka“.

Jeden z workshopov, ktoré boli tiež súčasťou festivalu, viedla britská expertka Lindsey Hall z organizácie Real Ideas Organisation, pre ktorú to nebola prvá návšteva Slovenska v rámci projektu People to People Slovakia. V marci navštívila niekoľko slovenských sociálnych podnikov a zúčastnila sa stretnutia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Lindsey realizuje úspešné projekty zamerané na sociálne podnikanie nielen vo Veľkej Británii, ale svojou expertízou a skúsenosťami už pomohla aj pri zrode a realizácií mnohých úspešných medzinárodných iniciatív.„Festival priniesol priestor na diskusiu o tak dôležitých témach ako sú sociálne podnikanie, potreba kritického myslenia a podpora komunitného umenia v prešovskom regióne. Skupinové diskusie zase ponúkli prieniky na možnú spoluprácu zúčastnených organizácií či jednotlivcov, ktorí sa o tieto témy aktívne zaujímajú. Budeme s potešením sledovať, ako sa budú myšlienky, ktoré počas festivalu rezonovali, pretavovať do reality a sme radi, že projekt People to People Slovakia plní svoj účel,“ hovorí Alena Štefániková, projektová manažérka z British Council Slovensko.

Projekt podporila aj známa slovenská speváčka Katarína Koščová, ktorej tento projekt nie je neznámy a na začiatku roka navštívila aj jeden z workshopov pre učiteľov zameraný na podporu kritického myslenie v školách.

O projekte People to People
People to People Slovakia je nový projekt, ktorý je financovaný UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) a realizovaný British Council v Čechách, Maďarsku a na Slovensku.
Jeho hlavné ciele sú:
-    Posilnenie sociálnej kohézie, podpora nových možností na dialóg medzi rôznorodými skupinami
-    Vytvorenie silnejších vzťahov medzi cieľovými skupinami a miestnou samosprávou/tvorcami politík, zamestnávateľmi a širšou komunitou
-    Vytvorenie prepojení medzi komunitami v rámci štyroch krajín


O British Council
British Council je britská medzinárodná organizácia pre kultúrne vzťahy a vzdelávacie príležitosti. Spolupracuje s viac ako 100 krajinami v oblasti umenia a kultúry, anglického jazyka, vzdelávania a občianskej spoločnosti. V minulom roku jej aktivity zasiahli priamo viac ako 75 miliónov ľudí, pričom celkovo to bolo až 758 miliónov ľudí prostredníctvom online kanálov, vysielania a publikácií. Poskytuje pozitívny prínos krajinám, s ktorými pracuje - mení životy ľudí tým, že vytvára príležitosti, buduje spojenia a prehlbuje dôveru. Táto britská charitatívna organizácia bola založená v roku 1934 a je pod správou Royal Charter a britského verejného orgánu. 15% základného grantu financuje britská vláda. britishcouncil.org