február 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Riaditeľom stredných škôl odovzdali dekréty

Šesť riaditeľov sa svojej funkcie ujme po prvýkrát.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský odovzdal vo štvrtok 27. júna menovacie dekréty riaditeľom 23 stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Stalo sa tak počas slávnostného aktu na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kraja.


V nasledujúcom päťročnom funkčnom období pokračuje 17 riaditeľov, šiesti sa svojej funkcie ujímajú po prvýkrát. Na SOŠ polytechnickej v Humennom sa stal novým riaditeľom Anton Bača, na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove Helena Ferková. Riaditeľskej funkcie sa na SOŠ technickej v Prešove ujíma Janka Galdunová, na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove Alena Gombošová. Gymnázium Stropkov najbližších päť rokov z funkcie riaditeľa povedie Ivana Jecušková. Nového riaditeľa, Máriu Rošovú, má od nového školského roka 2019/2020 aj Školský internát  v Poprade.

„Riaditeľ musí deň čo deň vydávať rozhodnutia a zároveň byť presvedčený o tom, že sú správne pre všetkých, ktorých sa týkajú. Rozhoduje o osudoch mladých ľudí, ktorí sú na začiatku svojej životnej cesty a hľadajú svoj smer. Zo svojej pozície sa snaží aj o to, aby bola budúcnosť jeho zverencov šťastná a úspešná,“ vyjadril sa k novovymenovaným i staronovým riaditeľom vo svojom príhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.  

Súčasťou stretnutia s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja bolo zároveň odovzdávanie ďakovných listov 11 odchádzajúcim riaditeľom. Takýmto spôsobom sa im vzdala úcta a poďakovalo sa im za ich dlhoročné pôsobenie v oblasti školstva. „Nechali ste v školách svoje najlepšie roky, mladosť a mnohí aj časť zdravia,“ prihovoril sa k odchádzajúcim riaditeľom Milan Majerský. „Svojou prácou ste ale urobili kus dobrej roboty pre školstvo ako také, pre celý náš kraj a hlavne pre ľudí vo svojich školách. Pracovali ste s jedinečnými bytosťami, z ktorých každý mal svoj osud i  svoj príbeh. Vďaka za vašu energiu a profesionálny vklad pri zlepšovaní podmienok v našich školách a  pri vzdelávaní mladej generácie v Prešovskom kraji,“   doplnil Milan Majerský.

Zoznam menovaných riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

Bača Anton, SOŠ polytechnická Humenné
Buvalič Vladimír, SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa
Ferková Helena, Hotelová akadémia Jána Andraščíka Bardejov
Galdunová Janka, SOŠ technická Prešov
Gombošová Alena, Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov
Hrešková Alena, SOŠ služieb Majstra Pavla  Levoča
Hudák Martin, Jazyková škola Prešov
Chrapeková Mária, Obchodná akadémia Vranov nad Topľou
Jecušková  Ivana, Gymnázium Stropkov
Kundľová Viera, Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov
Marhefka Stanislav, SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok
Mihóková Daniela, Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok
Mikulová Viera, Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
Nebusová Eva, SOŠ polytechnická Jána Antonína Baťu Svit
Olejár Pavel, Stredná priemyselná škola Svidník
Perignáthová Marta, Stredná umelecká škola Kežmarok
Rošová Mária, Školský internát Poprad
Siskovičová Darina, Hotelová akadémia Otta Brücknera Kežmarok
Skysľaková Oľga, SOŠ obchodu a služieb Humenné
Soóš Daniel, SOŠ služieb Stropkov
Šidlovská Daniela, SOŠ technická Stará Ľubovňa
Tarča Vladimír, Gymnázium Medzilaborce
Zelená Marta, Jazyková škola Poprad

 

Zdroj: Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Súvisiace položky (podľa značky)