jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Do logickej olympiády sa prihlásil rekordný počet detí

Logické myslenie a zručnosti potrebné pre vstup do školy si bude tento rok rozvíjať 6411 detí z 331 materských škôl.

Do 7. ročníka súťaže Logická olympiáda pre najmenších sa zaregistrovala aj jedna materská škola z Českej republiky. Minulého roku sa do súťaže prihlásilo viac ako 4000 detí.
Súťaž Logická olympiáda pre najmenších podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove. „Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno i netradične a svoj výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa,“ priblížil Ľuboš Lukáč, interný doktorand na PF PU a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.

Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky „Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky,“ uviedol Lukáč, ktorý je zároveň jedným z odborných garantov súťaže predškolákov.
Logická olympiáda pre najmenších ktorá sa nesie v duchu motta „Súťažíme, ale neprehrávame“ bude prebiehať do 1. júna. Na súťažiacich čaká osem logických úloh. „Olympiáda sa realizuje v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. V prípade nepriaznivej epidemickej situácii sa riešenie logických úloh prenesie do online priestoru,“ vysvetlil Lukáč. Ako dodal, organizátor poskytne zaregistrovaným materským školám Testovací súbor logických úloh a Certifikát o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších v elektronickej podobe.

Pedagogická fakulta PU sa už niekoľko rokov významnou mierou podieľa na rôznych projektoch a aktivitách určených nadaným žiakom. Patrí medzi spoluorganizátorov Logickej olympiády nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Každoročne organizuje odborný seminár Rozumieme nadaným, určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a poradenských zariadení, rodičom detí a študentom vysokých škôl.

Zdroj: Anna Polačková

Súvisiace položky (podľa značky)

 • Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva

  Prešovská univerzita v Prešove (PU) v rámci implementácie projektu schémy Interreg zriadila Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré je situované v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) PU. Za týmto účelom bola na fakulte zrekonštruovaná jedna z ául v hodnote takmer 60 tis. eur.

 • Ocenili prácu pedagógov, ale aj študentov z radov dobrovoľníkov Ocenili prácu pedagógov, ale aj študentov z radov dobrovoľníkov

   

  Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie, na ktorom vedenie univerzity bilancovalo výsledky svojej činnosti za uplynulé obdobie.

 • 50. ročník geografickej olympiády 50. ročník geografickej olympiády

  Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky (KGAG) Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove aj tento rok participovala na organizácii krajského kola súťaže geografickej olympiády pre stredné školy.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo