august 13, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stavba sa nachádza na rohu ulíc Jarková a Weberova, na adrese Jarková 2 v Prešove.

Mesto Prešov na základe schváleného uznesenia MsZ č. 726 zo dňa 2.2.2022 Mesto Prešov na svojej úradnej tabuli zverejnilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti na Jarkovej ulici. Obhliadky je však možné dohodnúť po dohode so správcom Prešov Real.

Stavba sa nachádza na rohu ulíc Jarková a Weberova, na adrese Jarková 2 v Prešove. Bola postavená v roku 1966. V budove sú 3 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Nadzemná časť je v súčasnosti využívaná na kancelárske a prevádzkové účely. V podzemnej časti sa nachádza plynová kotolňa, skladové priestory a úkryt civilnej ochrany (ďalej CO kryt). Predmetná budova je využívaná na rôznorodé účely, prevažne však na kancelárske a obchodné.

Stavba je situovaná v centre mesta v blízkosti nákupného centra Novum. Prístup k nehnuteľnosti je z nedávno rekonštruovanej Jarkovej ulice, ktorá zatraktívnila túto časť centra mesta Prešov.

Parkovanie je z časti zabezpečené v dvornej časti predmetnej nehnuteľnosti, resp. je možné riešiť parkovanie na verejnom pozemku.

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

na predaj nasledovných nehnuteľností:

pozemku parc. č. KNC 98/1 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 477 m2,
pozemku parc. č. KNC 98/2 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2,
pozemku parc. č. KNC 95/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 164 m2,
pozemku parc. č. KNC 95/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2,
pozemku parc. č. KNC 95/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2,

stavby súpisné číslo 3125, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 98/1 a parc. č. KNC 98/2, LV č. 6492, k. ú. Prešov , nehnuteľnosti nachádzajúcej sa ul. Jarková č. 2.

 Bližšie informácie o podmienkach obchodnej verejnej súťaže a o podmienkach písomného podania sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov a na www.presov.sk .

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

  • Vodný bar v meste Vodný bar v meste

    Na Hlavnej ulici pribudol Vodný bar, v ktorom sa môžu Prešovčania osviežiť a doplniť pitný režim počas letných horúčav.

  • Ďalších 150 kolobežiek Ďalších 150 kolobežiek

    Zdieľaná doprava sa v Prešove teší veľkej obľube.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo