Vytlačiť túto stránku

Otvoria depozitár pre verejnosť

Ernest Stenhura, okolo 1920 Ernest Stenhura, okolo 1920

Krajské múzeum v Prešove otvorí svoj depozitár pre verejnosť.

Návštevníci Krajského múzea v Prešove môžu od 25. júna 2019 nahliadnuť do jeho depozitára. V rámci projektu „Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej zbierky“ vystaví múzeum vyše 70 najvýznamnejších sochárskych a maliarskych diel zo svojho bohatého fondu. Milovníci umenia tu nájdu aj exponáty, ktoré neboli doteraz prístupné verejnosti.

Michal Čabala, 1986


Návštevníci múzeí vo všeobecnosti nemajú možnosť vidieť, čo sa odohráva v ich zákulisí, pretože depozitáre sú verejnosti spravidla neprístupné. Ich primárnym cieľom je bezpečné uloženie a ochrana zbierkových predmetov.
„V snahe zatraktívniť prehliadku Krajského múzea v Prešove sme sa rozhodli poodhaliť časť našich depozitárov a sprístupniť ten, kde sú uložené umelecko- historické predmety,“ vysvetľuje JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, poverený vedením Krajského múzea v Prešove.
Projekt je podľa neho zamýšľaný ako dlhodobá výstava s premenlivým počtom vystavených exponátov. Z najvzácnejších zreštaurovaných diel sakrálneho charakteru bude v horizonte niekoľkých mesiacov vytvorená stála expozícia sakrálneho umenia.
„Spomedzi drevorezieb patrí k najvýznamnejším dielam veľké oltárne ranobarokové súsošie Sv. Anny Samotretej z dielne Pavla Grossa st. z 3. štvrtiny 17. storočia. Najstaršou rezbou je zasa vrcholnogotická plastika anjela alebo apoštola z polovice 14. storočia.,“ prezradil Mgr. Jozef Ridilla, kurátor výstavy a historik umenia Krajského múzea v Prešove.

Šľachtic z Nižnej Šebastovej, okolo 1700


Maliarske diela vytypované na realizáciu tohto projektu možno podľa Ridillu rozdeliť do troch okruhov.
„Prvým sú panovnícke portréty habsburských vládcov od 17. storočia, ďalej to budú portréty šľachty, ktorá sídlila v kaštieli v Nižnej Šebastovej a tretí okruh je tvorený obrazmi namaľovanými od konca 19. po koniec 20. storočia,“ hovorí Ridilla.
Práve tretí okruh podľa jeho slov predstaví divákovi vynikajúce ukážky šarišskej maľby raného modernizmu od autorov ako Teodor Zemplényi, Max Kurth, Ernest Rákoši a iných.
„Jedným z najvzácnejších artefaktov je dievčenský šľachtický dvojportrét z roku 1894, ktorého autorom je významný maďarský maliar Aladár Kriesch, priekopník secesie v Uhorsku,“ dodáva Ridilla.


Prvá slávnostná prehliadka otvoreného depozitára sa uskutočnila v utorok 25. 6. 2019. Projekt bol realizovaný z verejných zdrojov s podporou Fondu na podporu umenia.

Zdroj: Mgr. Rastislav Žitný, TRIPOLITANA - KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE

 

Naposledy zmenené štvrtok, 27 jún 2019 09:26

Najnovšie od Televízia TV7