Vytlačiť túto stránku

Študenti CZŠ z Prešova putovali po stopách sv. Jána Pavla II.

Autorka fotiek: Ivana Juročková Autorka fotiek: Ivana Juročková

Záver školského roka 2018/2019 bol pre žiakov Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl P. P. Gojdiča v Prešove významný v dvoch udalostiach.

Prvou je skutočnosť, že škola v tomto roku vyprevádza do ďalších študentských liet svojich prvých absolventov – študentov deviateho ročníka. S tým súvisela aj druhá udalosť, ktorou bola ďakovná púť žiakov školy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. – 18. júna 2019. Začala návštevou mesta Vadovice, kde sa narodil prvý slovanský pápež sv. Jána Pavla II.  Jeho rodný dom je dnes moderným muzeálnym skvostom, v ktorom žiaci spoznávali život a pôsobenie tohto pápeža.

Navštívili aj blízku baziliku, v ktorej prijal iniciačné sviatosti. Cesta po stopách sv. Jána Pavla II. ďalej viedla do Krakova. Po vychutnaní si večernej atmosféry centra Starého mesta a vychýreného stredovekého trhoviska Rynek Głowny sa v nasledujúce dopoludnie počas prehliadky započúvali do výkladu blízkej i vzdialenej histórie tohto kráľovského mesta.

Prehliadka sa začala na nádvorí zámku Wawel. Púť pokračovala návštevou  Sanktuária Božieho milosrdenstva v časti Krakov-Łagiewniki. Žiaci spoznali život sestry Faustíny, ďakovali jej a prosili o pomoc a posilu do ďalších dní. Vyvrcholením bola účasť na svätej liturgii. Slúžiteľom bol otec Peter Tirpák, ktorý žiakov počas celej púte duchovne sprevádzal.

Modlitbou za získanie plnomocných  odpustkov sa  žiaci duchovne nasýtení, ale aj plní zážitkov vydali na ďalšiu cestu –  k svojim blízkym, do svojich domovov.

Zdroj: Jana Tirpáková

Najnovšie od Televízia TV7