Vytlačiť túto stránku

V prípade nebezpečenstva požiaru či úniku plynu pošle SMS správu

Elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH -moderné riešenie

Bývate v staršom bytovom dome bez signalizácie požiaru či úniku horľavých a výbušných plynov? Chcete byť včas informovaný o vzniknutom riziku? Moderným riešením pre vás je elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH od firmy Bach corporation, s.r.o. V prípade hroziaceho nebezpečenstva požiaru či úniku plynu tento systém pošle upozorňujúcu SMS správu na telefónne čísla obyvateľov bytového domu a umožní tak včasný zásah na ochranu životov a majetku.
Po široko medializovanom výbuchu zemného plynu v bytovom dome v Prešove v decembri 2019, ktorý si vyžiadal mnoho životov, už nikto nepodceňuje význam včasnej a kvalitnej signalizácie podobného nebezpečenstva. Ochrana zdravia, života i majetku sa dostáva do popredia. Nasleduje ju aj sprísňovanie legislatívy v otázkach bezpečnosti v bytových domoch (BD). Onedlho bude bezpečnostný signalizačný systém štandardom a povinnosťou aj v starších bytových domoch. V novostavbách sú takéto systémy už samozrejmosťou. Staršie bytové domy sú však nástražnými mínami, ktoré si vyžadujú dodatočné riešenia na úrovni modernej doby. Takým je certifikovaný elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH.

Tento systém si určite užívatelia nemôžu zamieňať a mýliť s „lacným“ neprofesionálnym, necertifikovaným baterkovým systémom. Na takéto systémy sa neposkytuje záruka, pričom nie sú vôbec presné, strácajú citlivosť merania, nespĺňajú požiadavky pre viacpodlažné budovy a v prípade nešťastia nemajú žiadnu váhu pri riešení odškodného.

Certifikácia a licencia
Na trhu je množstvo lacných a nespoľahlivých signalizačných zariadení. Pri výbere dodávateľa je preto dôležité dbať na to, aby spĺňal všetky legislatívne požiadavky. Systémy SVBTECH spĺňajú európske normy EN 50131-1 do stupňa zabezpečenia č.2. Všetky detektory sú certifikované výrobcom. Ak sa rozhodnete inštalovať si do svojho BD elektronickú požiarnu a plynovú signalizáciu SVB TECH môžete dostať od niektorých poisťovní i zľavu z poistného.
,,Naša firma má ako jedna z mála oprávnenie/licenciu od Krajského riaditeľstva policajného zboru na inštaláciu a poskytovanie Technickej služby certifikovaných systémov do starších viacpodlažných BD. Naše systémy SVB TECH sú sieťové/drôtové, majú centrálnu jednotku so záložným zdrojom a o vzniknutom riziku informujú, okrem sirény, aj cez SMS správy. Okrem montáže poskytujeme aj stály servis zariadenia,“ uvádza dodávateľ.

Pripravujú sa legislatívne zmeny na ochranu pred požiarom a výbuchom plynu
Na súčasnú nepriaznivú situáciu v starších bytových domoch pamätajú aj zákonodarcovia. Príslušné zmeny zákonov, ktoré by zvýšili bezpečnostné štandardy, sa už pripravujú a mohli by byť prijaté možno už aj v tomto roku. Ale aj v súčasnosti platná legislatíva určuje povinnosti zabezpečenia protipožiarnej ochrany a presne pomenúva aj zodpovednosti. Je na spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcovi bytového domu, aby zabezpečili protipožiarne opatrenia, vrátane požiarnych a plynových signalizácií. Je len na nich aký spôsob si zvolia. Niet na čo čakať, hlavne ak takéto systémy SVB TECH sú už nainštalované a overené praxou.

Ako fungujú elektronické požiarne a plynové signalizačné systémy SVBTECH?
SVBTECH predstavuje kompletné profesionálne riešenia pre systémy detekcie požiaru, detekcie úniku výbušných-horľavých plynov a súvisiaci doplnkový sortiment pre viacpodlažné bytové domy. Systém pozostáva z vyhodnocovacej ústredne, požiarnych a plynových automatických hlásičov, akustickej a vizuálnej signalizácie, SMS správ, záložného zdroja, prístupového modulu s LCD displejom a vstupno-výstupných periférií.
„Naša ústredňa vyhodnocuje signály z hlásičov a aktivuje poplachové výstupy. Signalizácia slúži na včasné detekovanie nebezpečenstva a to už v jeho počiatočných fázach, kedy je aj najúčinnejšia. Pomáha tak chrániť život, zdravie a majetok osôb. Slúži nato lokálna siréna, vrátane poplachovej SMS správy, ktorá je doručená na vopred určené telefónne čísla. Vďaka záložnému zdroju systém funguje nepretržite aj pri výpadku elektrickej energie - spoľahlivý 24/7. „Nami dodávané systémy signalizácie poskytujú výnimočnú spoľahlivosť, citlivosť detekcie a jednoduchú obsluhu pre užívateľa. Citlivosť detekcie je na najvyššom stupni aký je momentálne dostupný. Ak detektor zachytí hroziace nebezpečenstvo - napríklad na druhom poschodí, odošle poplachovú SMS správu nielen domovníkovi, ale aj jednotlivým obyvateľom daného poschodia (voľba kontaktných osôb je individuálna s možnosťou nastavenia podľa požiadaviek klientov). Poplachové SMS správy sú odosielané klientom ZADARMO. Zároveň sa signál detekcie plynu alebo požiaru prenesie aj k nám na centrálu, kde riziko skontrolujeme a nasledujú ďalšie bezpečnostné úkony,“ uvádza dodávateľ.

Koľko to bude celé stáť?
Elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVBTECH si môžete kúpiť aj na splátky bez akéhokoľvek navýšenia. Pre bytový dom so 16. bytovými jednotkami sa cena pohybuje na úrovni:
Systém Expert pozostávajúci z 9ks požiarnych detektorov, 9ks plynových detektorov,vrátane príslušenstva a montáže 4 200eur (s DPH).
Systém Expert Pro pozostávajúci zo 17ks požiarnych detektorov, 9ks plynových detektorov, vrátane príslušenstva a montáže 6 300 eur (s DPH).
,,Zároveň poskytujeme záručný a pozáručný servis, plus správu a údržbu systému na mesačnej báze. Počas výkonu správy zabezpečujeme neustálu kontrolu a diagnostiku systému, poskytujeme dátové servery vrátane histórie a systém neustále aktualizujeme. V prípade údržby vieme úkony vykonať pomocou vzdialeného prístupu na diaľku. Samozrejmosťou je technická linka pre správcov/zástupcov obyvateľov BD,“ uzatvára dodávateľ.

Viac informácií: www.svbtech.sk , alebo tel.: 0911 125 969

Zdroj: ts

Naposledy zmenené pondelok, 04 apríl 2022 07:36

Najnovšie od Televízia TV7