Vytlačiť túto stránku

Čo prinieslo 33. MsZ Prešov

Prešovskí poslanci sa stretli 16. marca 2022 na svojom 33. rokovaní.

Rozhodli o zmene rozpočtu, pričom navýšili príjmy prevodom z rezervného fondu na financovanie mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnovými utečencami z Ukrajiny. 
Mesto tak v rámci humanitárnej pomoci pomôže obyvateľom Ukrajiny a utečencom z Ukrajiny. Tieto financie predpokladá využiť napríklad na nákup potravín a jedla, zdravotnícky materiál, hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky, či na prípravu a vybavenie ubytovacích priestorov pre utečencov. V ďalšom bode poslanci schválili oslobodenie od dane za ubytovanie osoby z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko. V meste Prešov je ustanovená sadzba dane za ubytovanie 0,66 € na osobu a prenocovanie. V tejto súvislosti sa do platného Všeobecne záväzného nariadenia dopĺňa nový bod, a to v Článku 18, v ktorom sú ustanovené oslobodenia od dane za ubytovanie. Hlasovanie ukázalo jednotnosť poslaneckého zboru.

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva uzavrel viceprimátor Vladimír Feľbaba. Najbližšie by sa poslanci mali stretnúť na 34. rokovaní 6. apríla 2022.

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)