august 13, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Prešovskí poslanci sa stretli 16. marca 2022 na svojom 33. rokovaní.

Rozhodli o zmene rozpočtu, pričom navýšili príjmy prevodom z rezervného fondu na financovanie mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnovými utečencami z Ukrajiny. 
Mesto tak v rámci humanitárnej pomoci pomôže obyvateľom Ukrajiny a utečencom z Ukrajiny. Tieto financie predpokladá využiť napríklad na nákup potravín a jedla, zdravotnícky materiál, hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky, či na prípravu a vybavenie ubytovacích priestorov pre utečencov. V ďalšom bode poslanci schválili oslobodenie od dane za ubytovanie osoby z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko. V meste Prešov je ustanovená sadzba dane za ubytovanie 0,66 € na osobu a prenocovanie. V tejto súvislosti sa do platného Všeobecne záväzného nariadenia dopĺňa nový bod, a to v Článku 18, v ktorom sú ustanovené oslobodenia od dane za ubytovanie. Hlasovanie ukázalo jednotnosť poslaneckého zboru.

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva uzavrel viceprimátor Vladimír Feľbaba. Najbližšie by sa poslanci mali stretnúť na 34. rokovaní 6. apríla 2022.

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

  • Vodný bar v meste Vodný bar v meste

    Na Hlavnej ulici pribudol Vodný bar, v ktorom sa môžu Prešovčania osviežiť a doplniť pitný režim počas letných horúčav.

  • Ďalších 150 kolobežiek Ďalších 150 kolobežiek

    Zdieľaná doprava sa v Prešove teší veľkej obľube.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo