september 28, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Jarné upratovanie v Prešove sa začína 21. marca 2021.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov nájdu Prešovčania aj v geografickom informačnom systéme mesta, Wegis: https://bit.ly/3IbVaZM Po kliknutí na odkaz sa zobrazí samotné rozmiestnenie VOK-ov. Jednotlivé cykly sú odlíšené farbami. Pre viac informácií je potrebné rozkliknúť Legendu na pravej strane stránky.

Pre jarné upratovanie v meste Prešov bude pristavených celkom 121 kusov veľkoobjemových kontajnerov. VOK-y budú pristavované do doby naplnenia, resp. maximálne na dobu 48 hodín.

Zber objemného odpadu bude zabezpečený v deviatich cykloch v termíne od 21.03.2022 do 06.04.2022.

V prípade naplnenia VOK-u alebo poskytnutia informácií, je možné kontaktovať dispečera TSmP, a.s., pána Bajusa - tel. čísla 051 / 773 29 20, 0918 877 791 alebo prostredníctvom bezplatnej infolinky 0800 500 012.

Harmonogram
pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov

JARNÉ UPRATOVANIE 2022 ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 21.03.2022 do 06.04.2022

 I. cyklus 21.03.2022 - 22.03.2022 (ukončenie streda ráno 23.03.2022)

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

K Okruhliaku – Pod dubom
Šidlovská 19
Jahodová 37
Orgovánová 38 - na okraj cesty ku lesu
Jánošíkova 36A – parkovisko (pri Jednote)
Ružová 2
Dúbravská, konečná MHD

Lokalita Rúrky

Na Rúrkach, obratisko MHD
Na Rúrkach 16

Lokalita Vydumanec-Cemjata

Vydumanec, prvá zastávka MHD
Cemjata – Jelenia

Lokalita Sídlisko II

M. Čulena 48
Odborárska – pred ZŠ
Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov
Celkom pristavených 14 ks VOK-ov

 

II. cyklus 22.03.2022 - 23.03.2022 (ukončenie štvrtok ráno 24.03.2022)

Lokalita Sídlisko II

Čsl. armády 9 – 15,do dvora
Októbrová – ZŠ Čsl. armády (tráva)
Októbrová 32 (parkovisko pri ZUŠ)
Kollárova, konečná MHD
Horárska 1
Fučíkova 9 – tráva trojuholník
Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome
Pod Kamennou baňou 23 – oproti
Turistická k objektu trafostanice

Lokalita Mesto

Sídlisko duklianskych hrdinov 10
Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok
K Starej tehelni
Celkom pristavených 12 ks VOK-ov

 

III. cyklus 23.03.2022 - 24.03.2022 (ukončenie piatok ráno 25.03.2022)

Lokalita Mesto

17. novembra 78 - 94
17. novembra 98 – 114 vnútroblok
17. novembra 162 – 164
Sedliackeho povstania, parkovisko
križovatka Železničiarska – Záborského
križovatka T. Ševčenka – Štefánikova
T. Ševčenka 22-24
Zápotockého 3 – 5
Kúpeľná 7 – 9
Pavlovičovo námestie 42, parkovisko
Pavlovičovo námestie 29 – za BD
Štúrova 19 – 21, vnútroblok
Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku
Grešova 16 – Vajanského 2 – do podchodu
Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov)
Celkom pristavených 15 ks VOK-ov

 

IV. cyklus 24.03.2022 - 25.03.2022 (ukončenie sobota ráno 25.03.2022)

Lokalita Mesto

Sabinovská – Kotrádova, roh ulice
križovatka Jesenského – Bezručova
Bezručova 8
križovatka Janouškova – Mudroňova
Janouškova 7 – 17
Wolkerova 13
križovatka Krížna - Západná
Vodárenská 20
križovatka Burianova – Moyzesova
Šafárikova 21 – Rumanova 11
Moyzesova, parkovisko za Vežou
Celkom pristavených 11ks VOK -ov

 

V. cyklus 28.03.2022 - 29.03.2022 (ukončenie streda ráno 30.03.2022)

Lokalita Nižná Šebastová

Slanská 37 - 39
Slanská 18 – pri kaštieli
Slanská oproti č. 121
Vodná – Potočná
Rybárska – koniec slepej ulice
Nová 28
Družstevná 21
Pažica 3
Poľná, pri transformátore

Lokalita Sídlisko Šváby

Janáčkova – stred ulice
Royova – Soľná
Urxova - koniec ulice
Švábska – za KPC
Švábska 51
Jiráskova
Švábska 71 – k bočnej stene bytového domu
Spolu pristavených 16 ks VOK-ov

 

VI. cyklus 29.03.2022 - 30.03.2022 (ukončenie štvrtok ráno 31.03.2022)

Lokalita Sídlisko III

Prostějovská 22
Prostějovská 60 (koniec slepej ulice pred stĺpiky)
Prostějovská 103, pod Bikošom
Mirka Nešpora 16 - 20
Mirka Nešpora 27
Mirka Nešpora 41, parkovisko
Mukačevská 14
parkovisko A. Prídavka 28-30 (kúpalisko)
Volgogradská 4
Volgogradská 68
Tehelná 5 - VSD
Vlada Clementisa 6 - 10
Spolu pristavených 12 ks VOK-ov

 

VII. cyklus 30.03.2022 - 31.03.2022 (ukončenie piatok ráno 01.04.2022)

Lokalita Solivar

Padlých hrdinov – garáže
Zlatobanská – Banícka
Solivarská, pri kostole
Ľ. Podjavorinskej, roh ulice
križovatka Pod Hrádkom – Suvorovova
Gápľová 48
križovatka Smetanova – Palárikova
Zimná (pri ZŠ Májové námestie)
križovatka Okrajová –Kraskova
Soľnobanská 5 (na plochu zelene)
Kukučínova 52

Lokalita Sídlisko Sekčov

Višňová – Dubová, parkovisko
Bernolákova, garáže
Šoltésovej 7- 8
Oravská – Dargovská, parkovisko
Spolu pristavených 15 ks VOK-ov

 

VIII. cyklus 31.03.2022 - 01.04.2022 (ukončenie sobota ráno 02.04.2022)

Lokalita Sídlisko Sekčov
L. Novomeského 8 - 12
Zemplínska 7, za stojiskom kontajnerov
A. Matušku 1, vedľa stojiska kontajnerov
P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov
Jurkovičova 1 – 2
Ďumbierska 16 -18
Ďumbierska 28 - parkovisko
Magurská 21
Vihorlatská 16 – parkovisko vnútroblok

Lokalita Šalgovík

Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni)
Sekčovská 54
Pod Šalgovíkom, križovatka
Spolu pristavených 12 ks VOK-ov

 

IX. cyklus 04.04.2022 - 05.04.2022 (ukončenie streda ráno 06.04.2022)

Zápotockého 13 (plocha zelene)
Karpatská 11 (plocha zelene pri parkovisku BD č. 11)
Sibírska 16- 38
Pod Wilec Hôrkou 2 (spevnená plocha oproti č. 2)
Pod Wilec Hôrkou 43 (oproti na parkovisko)
Pod Wilec Hôrkou 26
Surdok ( konečná MHD)
Dúbravská č. 32 (pri kaplnke)
Budovateľská 35 (plocha zelene pred bývalou MŠ)
Pod Hrádkom 27
Švábska 56 (plocha zelene pri bočnej stene BD)
Košická 10
Dilongova č. 68
Križovatka Komenského 1 – Čapajevova
Spolu pristavených 14 ks VOK-ov

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo