august 13, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rekonštrukcia Mosta na Škultétyho ulici v Prešove

Rekonštrukcia Mosta na Škultétyho ulici v Prešove Autor: Radomír Kreheľ

Most na Škultétyho ulici je jedným z najvyťaženejších dopravných objektov v Prešove, čomu zodpovedá aj jeho stav.

Začína sa jeho rozsiahla rekonštrukcia za viac ako 2 milióny eur. „Rekonštrukcia Mosta na Škultétyho ulici je jedna z najväčších investícií mesta Prešov v tomto roku. Most dlhodobo chátral, preto ma veľmi teší, že sa podarilo pripraviť všetko tak, aby sa začalo s jeho rekonštrukciou. Tá je naozaj nevyhnutná, najmä z hľadiska bezpečnosti, preto prosím všetkých, ktorí týmto mostom prechádzajú, o trpezlivosť a ohľaduplnosť,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Stavebné práce na moste potrvajú približne 8 mesiacov. Budú zahŕňať rekonštrukciu cestného nadjazdu spolu s úpravou priľahlých úsekov komunikácie pred a za mostom.

Na rad príde aj obnova chodníkov a revíznych šácht pozdĺž cestnej komunikácie na moste. Nové dažďové vpuste budú napojené na kanalizáciu na Radlinského ulici. Zrekonštruované bude aj mostné zábradlie a rímsy. Počas jednotlivých prác sa bude dbať aj na ochranu železničnej trate Prešov – Plaveč pod mostom, ako aj na potrebné ochranné opatrenia trakčného vedenia.

Po prevzatí staveniska zhotoviteľ začne s prípravnými prácami, ktoré bude možné realizovať bez uzávierky mosta a neobmedzia dopravu vo veľkej miere.

Samotné stavebné práce na moste sa však nezaobídu bez dopravných obmedzení a budú realizované za úplnej uzávierky mosta. Od apríla bude doprava presmerovaná na obchádzkové trasy. Chodci budú prechádzať dočasne vytvorenou lávkou.

Pre uzávierku mosta dôjde na najbližších križovatkách k zmene dopravného značenia – hlavnej cesty. Pôjde o križovatku Škultétyho-Masarykova-Kuzmányho a križovatku Škultétyho-Budovateľská. Na týchto križovatkách budú zmenené aj signálne plány, a to z dôvodu zmeny organizácie dopravy a obchádzkových trás. Vodičov prosíme, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.

Zmeny v súvislosti s dopravnými obmedzeniami na moste sa dotknú aj liniek mestskej hromadnej dopravy. Počas uzávery mosta nebude premávať trolejbusová linka č. 38 a linky č. 2, 5 a 7 budú premávať po upravených trasách. Linka č. 2 bude obsluhovaná autobusom a vznikne aj náhradná autobusová linka č. 3.

O všetkých ďalších dopravných obmedzeniach budeme vodičov, chodcov i cestujúcich včas informovať.

Stavebné práce na moste bude realizovať spoločnosť Eurovia SK, a.s. Cena prác dodávaných spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. predstavuje 2 066 753,27 Eur vrátane DPH.

Zdroj: Mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

  • Vodný bar v meste Vodný bar v meste

    Na Hlavnej ulici pribudol Vodný bar, v ktorom sa môžu Prešovčania osviežiť a doplniť pitný režim počas letných horúčav.

  • Ďalších 150 kolobežiek Ďalších 150 kolobežiek

    Zdieľaná doprava sa v Prešove teší veľkej obľube.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo