jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v stredu 16. marca 2022 so začiatkom o 15.00 hod.

Poslanci budú rokovať v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 Návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/Z /2022. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č... ./2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 17/2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2020. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

4. Záver.

Rokovanie mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť naživo v Televízii TV7 a na tejto stránke.

 

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Delfín je otvorený pre verejnosť Delfín je otvorený pre verejnosť

    Základná škola Májové námestie prešla v rokoch 2013 až 2015 rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná prostredníctvom eurofondov.

  • Pribudlo aj 30 parkovacích miest Pribudlo aj 30 parkovacích miest

    Areál bývalej vojenskej nemocnice v Prešove sa po úprave plôch zmenil na nepoznanie

  • Vynovená terasa na Velodróme Vynovená terasa na Velodróme

    Mesto Prešov zrealizovalo zastrešenie časti vstupných priestorov a úpravu terasy, ktorá je súčasťou vstupného objektu pri cyklistickom velodróme.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo