Vytlačiť túto stránku

Ocenenie najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl

Prešovský samosprávny kraj udelil plakety za výsledky vo vzdelávaní po jedenásty krát.

Vo štvrtok 20. júna na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove, si plaketu prevzalo spolu 21 pedagógov a 20 žiakov. „Som veľmi rád, že náš kraj má na svojich školách pedagógov, ktorí svojich zverencov vzdelávajú s láskou a radosťou a tiež som hrdý na to, že tu máme žiakov, ktorí nás s úspechom reprezentujú a sú vzorom a obrovskou motiváciou pre ostatných svojich spolužiakov,“ povedal vo svojom príhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Zároveň vyzdvihol, že tento rok sa ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl prvýkrát odovzdávalo nielen zástupcom štátnych, ale aj súkromných a cirkevných škôl – teda všetkých škôl v územnej pôsobnosti PSK.

Plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione,  učiteľ múdrosti pre región – získalo 21 pedagógov. Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Z 21 ocenených laureátov je 8 učiteľov z Prešova, 3 z Popradu a Kežmarku, 2 z Bardejova, po jednom zástupcovi majú školy z Medzilaboriec, Svitu, Humenného, Čaklova a Levoče.  


O návrhu na ocenenie žiakov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK, ktorá plaketu Lux mentium – Svetlo poznania udelila 20 žiakom. 10 ocenených žiakov je z prešovských stredných škôl, 2 z Popradu a po jednom zástupcovi majú školy v Bardejove, Kežmarku, Snine, Hornom Smokovci, Svite, Starej Ľubovni, Humennom a vo Vranove nad Topľou.

Obe udeľované krajské ocenenia s naším regiónom veľmi úzko súvisia. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je názov diela významného filozofa a pedagóga Jána Bayera  z Prešova, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 škola v prírode a 1 školský internát. Na školách pracuje spolu 2 375 pedagogických zamestnancov a 1 011 nepedagogických zamestnancov, počet žiakov na dennom štúdiu dosahuje 21 305.  Čo sa týka súkromných a cirkevných škôl, na území kraja je ich 34 a 1 štátna stredná škola. Počet žiakov denného štúdia na súkromných stredných školách je 2 771, na cirkevných 2 211 žiakov.  


Zdroj: Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Ocenení pedagógovia 2019 – držitelia plakety Sophista pro regione :
1. Mgr. Miroslava Gičová – SOŠ polytechnická A. Warhola, Medzilaborce
2. Mgr. Anna Jurgovianová – Súkromná spojená škola, Kežmarok
3. Ing. Marián Viňanský – Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
4. MVDr. Angela Strečková – Hotelová akadémia, Prešov
5. Ing. Vladimír Boroš – Spojená škola, Čaklov
6. Ing. Gabriela Vízváriová – Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov
7. Mgr. art. Miroslav Morochovič – Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov
8. PhDr. Marcela Cibáková – Obchodná akadémia, Poprad
9. Mgr. art. Jozef Česla – Stredná umelecká škola, Kežmarok
10. PhDr. Darina Siskovičová – Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok
11. Mgr. Denisa Matysová – Stredná odborná škola pedagogická, Prešov
12. Mgr. Miroslav Bednár – Stredná zdravotnícka škola, Poprad
13. Ing. Anna Repková – Hotelová akadémia, Humenné
14. PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. – Gymnázium, Poprad
15. RNDr. Eva Nebusová – SOŠ polytechnická A. Baťu, Svit
16. Mgr. Jela Zakarovská – Evanjelická spojená škola, Prešov
17. Ing. Daniela Bučková – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
18. RNDr. Marcel Tribus – Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
19. RNDr. Ing. Mária Vavreková – Stredná odborná škola podnikania, Prešov
20. PhDr. Soňa Polláková – Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča
21. Ing. Anton Muška – Spojená škola, Prešov


Ocenení žiaci 2019 – držitelia plakety Lux mentium:
1. Peter Škripko – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
2. Ján Maťufka – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
3. Miriam Feretová – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
4. Samuel Smoter – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
5. Anton Fecko – SPŠ technická, Bardejov
6. Jakub Baloga – SOŠ gastronómie a služieb, Prešov
7. Jakub Venglik – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok
8. Adam Benko – Obchodná akadémia, Poprad
9. Dávid Dúbravský – SOŠ hotelová, Horný Smokovec
10. Aneta Dunajová – Cirkevná spojená škola, Snina
11. Matej Zámečník – Gymnázium, Poprad
12. Ján Vojtaššák – SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Svit
13. Peter Nemergut – SPŠ elektrotechnická, Prešov
14. Andrej Tadeáš Bača – SPŠ elektrotechnická, Prešov
15. Erik Pavlišín – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
16. Dávid Pasternák – SOŠ technická, Humenné
17. Emil Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov
18. Michal Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov
19. Marek Valčo – Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou
20. Norbert Engeľ – SOŠ podnikania, Prešov

Najnovšie od Televízia TV7