Vytlačiť túto stránku

Narastá počet núdznych, ale aj príkladov nezištnej pomoci

Aj vplyvom koronakrízy sa viaceré rodiny či jednotlivci nachádzajú v zložitej finančnej situácii až v existenčných problémoch.

Na Gréckokatolícku charitu Prešov sa čoraz častejšie obracajú o pomoc rodiny, kde živitelia vplyvom pandémie prišli o stabilný príjem.
Kvôli pandémii prišli viacerí o prácu, no niektorých zastihla ešte omnoho väčšia strata. Osobitne sme boli dotknutí najmä dvoma príbehmi rodín, ktoré v covidovom období prišli o jedného z rodičov, živiteľov rodiny a so školopovinnými deťmi zostala matka a samotný otec. „Pre rodinu pána Dušana s dvomi deťmi sme vďaka projektu Nadácie EPH zakúpili kombinovaný kuchynský sporák, aby si mohli pripravovať teplú stravu. Dcérke v rodine pani Heleny sme zakúpili bicykel, ktorý mohla využiť aj počas detského letného tábora, uhradeného rovnako zo zdrojov projektu,“ hovorí Mária Rajňáková, koordinátorka farských charít a projektu OBEŤ.

Naopak pribúda aj počet tých, ktorí chcú nezištne pomôcť druhým. Na potreby núdznych v tomto čase iniciatívne zareagovali aj dobrovoľníci z Farskej charity Malý Lipník (okr. Stará Ľubovňa). Na podnet Gréckokatolíckej charity Prešov vo svojej obci zorganizovali zbierku zimného oblečenia pre ľudí bez domova. Do verejnej zbierky sa zapojili ľudia aj z okolitých obcí. Vyzbierané šatstvo tak mohlo zahriať a potešiť opustené ženy a mužov v Nízkoprahovom dennom centre Prešov ešte pred Vianocami.

Dlho to vyzeralo, že v dôsledku rôznych opatrení je ohrozená aj každoročná potravinová zbierka. Tá sa nakoniec uskutočnila v posunutom termíne od 16. do 18. decembra v sieti jedného z najväčších potravinových reťazcov na Slovensku. „Vyzbierané potraviny a hygienické potreby poputujú rodinám a jednotlivcom v núdzi, ako aj našim pobytovým sociálnym zariadeniam v Prešove a vo Svidníku,“ vysvetľuje Annamária Gnipová, asistentka koordinátorky farských charít a projektu OBEŤ. Vďaka pravidelnej zbierke potravín a hygienických potrieb môžeme naplniť sklady pre potravinovú pomoc na ďalšie obdobie. Zároveň stále čoraz viac aj v dôsledku pandémie pociťujeme zvýšený záujem ľudí o potravinovú pomoc.

„Súčasná celospoločenská situácia na nás kladie oveľa vyššie nároky. Na našu schopnosť jednak aktívne, jednak čo najskôr, teda aktuálne, ale aj plnohodnotne reagovať. To si vyžaduje nasadenie personálu, zvládanie organizačných vecí, materiálno-technické zabezpečenie služieb, ale aj veľkú mieru trpezlivosti a sily tieto úlohy a náročné situácie zvládať,“ hovorí Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov.

Každý si niečo želáme pod stromček. Túžba niektorých spočíva však v tom najmenšom a najvzácnejšom: v pomoci. Zapojte sa do Zbierky na charitu a dajte nám možnosť meniť príbehy ľudí s neľahkým osudom. Darujte to najvzácnejšie.
Darovať šancu postúpiť k dôstojnému životu môžete na čísle účtu SK18 1100 0000 0029 4411 6341 alebo online cez www.charitapomaha.sk. Ak chcete podporiť priamo Gréckokatolícku charitu Prešov, pri platbe na účet SK18 1100 0000 0029 4411 6341 uveďte variabilný symbol 13. Ďakujeme za každý príspevok!

Zbierku na charitu organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s 10 diecéznymi a arcidiecéznymi charitami, ktoré spoločne prevádzkujú 345 zariadení a služieb pre ľudí v núdzi po celom Slovensku.

Zdroj: ts

Naposledy zmenené utorok, 21 december 2021 10:41

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)