Vytlačiť túto stránku

Zasadal archieparchiálny synodálny tím

Zasadal archieparchiálny synodálny tím Autor foto: ISPA

V pondelok 22. novembra sa v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity uskutočnilo prvé zasadanie archieparchiálneho synodálneho tímu Prešovskej archieparchie.

Stretnutie začalo úvodnou modlitbou synody Sme tu pred Tebou, Duch Svätý, ktorú sa spoločne s arcibiskupom Jánom Babjakom SJ pomodlili všetci členovia synodálneho tímu.

Po modlitbe prečítal vladyka Ján dekrét, ktorým vymenoval 12 členov archieparchiálneho synodálneho tímu, ktorí tak doplnili už skoršie ustanovených troch kňazov-koordinátorov synodálnej cesty.

Zaujímavou krátkou prednáškou o vzájomnom počúvaní sa, povzbudil Marcel Mojzeš prítomných k plnej otvorenosti hovoriť, ale aj načúvať druhým s pravou odvahou a úprimnosťou (parréziou). Tento postoj parrézie priblížil aj skrze interpretáciu niekoľkých liturgických zvolaní, ktoré sa kňaz či veriaci ľud modlí počas svätej liturgie.

Zasadanie pokračovalo vystúpením jednotlivých členov synodálneho tímu, ktorí vo svojich príspevkoch zodpovedali na niekoľko otázok, ktoré im boli vopred zaslané. Vo svojich odpovediach reagovali aj na prípravný dokument a vademekum, ktoré boli k synode vydané, ale taktiež priblížili jednotlivé oblasti pastorácie, ktorým by sa archieparchiálna synodálna cesta mala viac venovať. Viaceré veľmi podnetné príspevky, ktoré zazneli pri tomto prvom stretnutí, môžu byť základom pre budúce smerovanie synodálnej cesty.

Vladyka Ján povzbudil členov synodálneho procesu, aby boli predĺženými rukami Cirkvi a mali otvorené srdce a uši na počúvanie každého jednotlivca, ktorý je súčasťou Cirkvi, ale taktiež pripomenul dôležitosť byť svedkom a svetlom aj pre tých, ktorí sú neveriaci, či ešte len hľadajú svoje miesto pri Kristovi.

Po krátkej prestávke prečítal koordinátor procesu Peter Kačur zásady komunitného rozlišovania, z ktorých by mali vychádzať a nimi sa môžu aj inšpirovať členovia synodálneho tímu. Jednotlivé etapy synodálnej cesty predstavil referent synodálneho procesu otec Marcel Mojzeš. Vo svojej prezentácii zároveň predostrel prítomným viacero otázok, na ktoré môžu hľadať odpoveď do ďalšieho stretnutia synodálneho tímu. V závere rokovania sa prítomní dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré sa ešte do Vianoc uskutoční pravdepodobne v online podobe. Stretnutie ukončil vladyka Ján modlitbou a archijerejským požehnaním

Synodálny proces otvoril 10. októbra Svätý Otec František v Ríme. Následne biskupi na celom svete otvorili prvú fázu synodálneho procesu každý vo svojej diecéze/eparchii. V Prešovskej archieparchii arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ ustanovil pre prvú fázu archieparchiálny synodálny tím, ktorého členmi sú okrem koordinátorov a zodpovedného za médiá aj zástupkyňa reholí, zástupcovia mladých, manželka kňaza, laický manželský pár, zástupca Rómov, zástupca Rusínov, zástupca hnutí a spoločenstiev, zástupkyňa Charity a zástupca seniorov.

Zdroj: Michal Pavlišinovič

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)