Vytlačiť túto stránku

Cesty prešli rekonštrukciou

Zlepší sa napojenie na Malopoľské vojvodstvo i TEN-T koridor

Modernizácia 2,38 km úseku Demjata – Raslavice je hotová. Rovnako je dokončená modernizácia úsekov Raslavice – Lopúchov, Dukovce – Kuková a cesta v obci Stuľany v celkovej dĺžke viac ako 8 km.

Ďalšie frekventované úseky ciest v Prešovskom kraji sú zrekonštruované a odovzdané do užívania verejnosti. V rekordnom čase je dokončená modernizácia cesty II. triedy Demjata – Raslavice v celkovej dĺžke 2,38 km, ktorá mala byť hotová za 300 dní, pričom zhotoviteľ ukončil práce zhruba o sto dní skôr.

Okrem odstránenia nevyhovujúceho stavu vozovky sa na úseku urobila zámková dlažba pre peších a zrekonštruovali sa dva mosty - cez Podhorský potok ústiaci do rieky Sekčov a most cez potok Laz ústiaci takisto do rieky Sekčov pred obcou Raslavice. Oba viac ako 30-ročné mosty boli už v zlom stavebnom technickom stave. Zároveň sa na úseku zrekonštruovalo šesť cestných priepustov, ďalší sa musel odstrániť a nanovo vybudovať.

Celkové náklady na túto rekonštrukciu predstavujú 2,3 milióna eur, pričom viac ako 631-tisíc eur financoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) z vlastných zdrojov, zvyšné výdavky boli spolufinancované z európskych zdrojov v rámci programu Interreg.

„Ukončili sme rekonštrukciu významného úseku, ktorý sa roky len plátal. Oprava výmoľov však nemohla byť dlhodobým riešením, keďže ide o frekventovanú cestu smerujúcu k našim poľským susedom. Som veľmi rád, že sa nám ju podarilo zmodernizovať v predstihu, čím sa zlepší život miestnym obyvateľom, ktorí dochádzajú za prácou a do školy. Zároveň som presvedčený, že novú vozovku ocenia aj turisti a tí, ktorí smerujú do Malopoľského vojvodstva. Ukončiť sa nám podarilo aj modernizáciu viac ako 8 kilometrového úseku ciest v priľahlých obciach, ktoré sú dôležitým napojením na TEN-T koridor,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Hotové sú už aj práce v rámci projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor.“ V rámci nich sa zrekonštruoval úsek Raslavice – Lopúchov v dĺžke 1,645 km a cesta v obci Stuľany a úsek Dukovce – Kuková v dĺžke 6,462 km.

Na úsekoch sa vymenil kryt vozovky i podložie, doplnili sa záchytné bezpečnostné zariadenia (smerové stĺpiky a oceľové zvodidlá), taktiež sa obnovilo a zmodernizovalo vodorovné dopravné značenie v retroflexnej úprave. V úseku Dukovce – Kuková sa zrekonštruovali aj autobusové zastávky a dobudovali nástupištia.

Okrem toho sa zrekonštruoval takmer 40-ročný most v obci Želmanovce a 66-ročný most v obci Kuková. V obci Lopúchov a Stuľany sa urobila stabilizácia zosuvu pod cestou. Zároveň sa zrealizovalo osvetlenie priechodu pre peších v obci Raslavice, Stuľany, Dukovce, Želmanovce a Kuková.

Celkové náklady na modernizáciu týchto úsekov predstavujú 3,257 miliónov eur, pričom PSK zabezpečil financovanie z vlastných zdrojov vo výške viac ako 855-tisíc eur, zvyšok bol spolufinancovaný z európskych peňazí v rámci programu Interreg. Cieľom rekonštrukcie bolo posilnenie regionálnej a cezhraničnej mobility a dostupnosti pohraničia, keďže uvedené cesty sa napájajú na komunikácie vyššieho dopravného významu a následne na TEN-T Prešov – Kapušany – Svidník – Vyšný Komárnik – Barwinek.

Zdroj: Lea Heilová

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)