september 28, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Župa sa pripravuje na nové programové obdobie

ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Konala sa Úvodná konferencia členov pracovných skupín

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa uskutočnila Úvodná konferencia členov pracovných skupín v rámci prípravy nového programového obdobia v Prešovskom kraji. Z dôvodu platných covid opatrení sa konferencia konala online formou.

V rámci prípravy nového programového obdobia v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) sa v stredu 13. októbra uskutočnila Úvodná konferencia členov pracovných skupín. Na online konferenciu boli prizvaní všetci odborníci, aktéri z územia a zástupcovia rôznych organizácií, ktorí v rámci verejných vyzvaní na rôznych stretnutiach organizovaných Úradom PSK prejavili záujem alebo boli nominovaní, aktívne sa spolupodieľať na príprave nového programového obdobia v PSK.

Hlavným cieľom konferencie bolo aktérov stretnutia informovať o stave prípravy nového programového obdobia na Slovensku a v Prešovskom kraji. Taktiež predstaviť im model nastavenia práce pracovných skupín a oboznámiť ich s dátovou základňou a nástrojmi, ktoré slúžia v rámci prípravy nového programového obdobia v PSK pre strategické plánovanie a manažovanie územia.

Úvodnou konferenciou tak bola zahájená aktívna spolupráca odbornej verejnosti pri príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030. Tiež pri nastavovaní integrovaných projektových balíkov a pri navrhovaní odporúčaní potrebných pre rozhodovanie Rady partnerstva PSK. K aktuálnemu dátumu eviduje kraj viac ako 250 nominácií z územia.

Členovia pracovných skupín budú svoju činnosť vykonávať bez nároku na odmenu. Pri práci pracovných skupín budú využívané alternatívne spôsoby práce a komunikácie, ako dotazníky, online stretnutia a inovatívne nástroje ako geoportál, konkrétne tematické mapy a inteligentné grafické prehľady (dashboardy). Stretnutia budú prebiehať v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo