Vytlačiť túto stránku

Pri Prešove vznikne geotermálna elektráreň. Čo to prinesie regiónu?

ilustracna vizualizacia ilustracna vizualizacia Zdroj: PW Energy

Prešov sa už čoskoro môže zaradiť medzi najzelenšie regióny na mape Slovenska.

V Prešovskom okrese plánuje slovenská spoločnosť PW Energy projekt geotermálnej elektrárne, v ktorej sa z horúcej vody vyťaženej zo zeme bude vyrábať zelená elektrina a teplo pre domácnosti, rekreáciu či poľnohospodárstvo.

Čo je to geotermálna energia, prečo je vhodná na výrobu elektriny a tepla, opisuje projektový manažér spoločnosti PW Energy Michal Mašek: „Geotermálna energia predstavuje teplo Zeme, ktoré dokážeme využívať prostredníctvom média. V tomto prípade je to voda. Voda sa v útrobách Zeme ohreje a dostáva sa na povrch. Častokrát prirodzene v podobe gejzírov alebo výlevov vody. Vieme ju však efektívne využívať aj tak, že sa k nej dostaneme cez geotermálne vrty a prostredníctvom nich dostávame toto teplo teplovodmi na povrch.“

Vďaka horúcej vode vyťaženej zo zeme možno vyrobiť takzvanú zelenú elektrinu a teplo pre domácnosti, rekreáciu či poľnohospodárstvo.  „Táto voda buď vo forme pary – keď je dostatočne horúca – priamo roztáča turbínu, alebo odovzdáva svoje teplo takzvanej pracovnej tekutine v rámci systému ORC (binárnych elektrární), kde sa táto tekutina s nižším bodom varu odparuje, roztáča turbínu, turbína poháňa generátor, generátor produkuje elektrickú energiu a tá sa dostáva do siete,“ pokračuje Michal Mašek.

Okrem zelenej elektriny pre distribučnú sieť vzniká v procese výroby aj zostatkové teplo. Voda s teplotou okolo 60 až 80 stupňov Celzia sa dá využiť napríklad ako zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania, ale aj pre priemyselné prevádzky alebo v poľnohospodárstve – napríklad pri pestovaní plodín, chove rýb či na sušenie dreva.

Zostatkové teplo možno využiť aj ako zdroj na rekreačné účely, teda ohrev bazénov, s čím majú skúsenosti v akvaparkoch v Poprade, Bešeňovej, Veľkom Mederi či maďarskom Tiszaújvárosi. Všetky tieto možné aplikácie prichádzajú do úvahy aj v prípade prešovského geotermálneho projektu – profitovať tak z neho môžu samotní obyvatelia, ako aj potenciáli investori, ktorí vo svojich prevádzkach zužitkujú čistú energiu vyrobenú z geotermálnych zdrojov. To môže podporiť celkový rozvoj regiónu a zároveň prispieť k zníženiu produkcie emisií.

 V našej krajine zatiaľ prevádzku tohto typu nemáme. Šariš si investor vybral pre vyhovujúce prírodné podmienky. Okrem prešovskej kotliny realizuje projekt aj na strednom Slovensko pri Žiari nad Hronom. „Obe lokality sú veľmi perspektívne z pohľadu využitia geotermálnej energie. Je tu dostatočne vysoký takzvaný teplotný alebo geotermický gradient. To je stúpanie teploty s hĺbkou a taktiež sa v týchto oblastiach predpokladá výskyt vody v potrebných hĺbkach na to, aby sme dosiahli žiadané teploty,“ dodáva projektový manažér PW Energy.

Práce v okolí Prešova sa začali ešte v roku 2018, bolo potrebné vykonať merania v teréne, ktorými sa posudzovali spomínané prírodné podmienky. V tíme odborníkov spolupracujúcich na projekte boli poprední slovenskí geológovia, ale aj zahraničný expert James Koenig, ktorý sa využívaniu geotermálnej energie venuje už 50 rokov a pracoval na veľkých projektoch po celom svete – v Turecku, Indonézii, Afrike, USA či na Kostarike.

Dokončený seizmický prieskum umožnil slovenskému investorovi overiť vhodnú štruktúru podložia v zemskej kôre. Tá je kľúčová z hľadiska priepustnosti hornín, umožňujúcich vytvorenie kolektorov. Predstaviť si ich môžeme ako veľkú podzemnú „špongiu“, z ktorej sa horúca voda čerpá na povrch prostredníctvom geotermálnych vrtov.

Fosílne palivá ako ropa či zemný plyn produkujú množstvo emisií a škodia životnému prostrediu. Aj preto silnie trend ich nahrádzania obnoviteľnými zdrojmi energie silnie nielen na Slovensku. Geotermálna energia má v tomto smere nesporné výhody – je k dispozícii nepretržite po celý rok, na rozdiel od veternej či solárnej energie, ktoré sú závislé od toho, či práve fúka vietor alebo svieti slnko. „V aktuálnom stave, v akom sa nachádza klíma a ako sa vníma klimatická zmena, aj Európska únia priamo tlačí na podporu obnoviteľných zdrojov. Na Slovensku sa to v posledných rokoch skomplikovalo, nakoľko sa zrušil takzvaný Feed-in Tariff (FiT), respektíve prevádzková podpora, kedy za každú vyprodukovanú MWh dostal výrobca istú finančnú čiastku. Toto už pre projekty nad 500 kW neplatí, čo je aj náš projekt. Takže najlepší systém podpory obnoviteľných zdrojov prichádza práve z Európskej únie, viac ako zo Slovenskej republiky,“ dodáva projektový manažér PW Energy Michal Mašek.

V Európe stojí momentálne už viac ako 130 geotermálnych elektrární a ďalšie desiatky sú v príprave. Odborníci predpokladajú, že aj vďaka stále pokročilejším technológiám a pokroku v odvetví sa čoskoro geotermálna energia začne využívať v ešte väčšom meradle. Podľa odhadov sa v zemskej kôre len v hĺbke tri až päť kilometrov nachádza také množstvo tepla, ktoré by pokrylo spotrebu ľudstva na minimálne 100-tisíc rokov. So začiatkom realizácie projektu počíta spoločnosť PW Energy v roku 2022.

 

 

Naposledy zmenené streda, 22 september 2021 07:55

Najnovšie od Televízia TV7