december 07, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ako prebiehali prípravy na návštevu pápeža v Prešove

Apoštolskú cestu na Slovensko ohlásil samotný Svätý Otec v nedeľu 4. júla počas modlitby Anjel Pána.

Celé Slovensko vybuchlo skutočnou radosťou, pretože po ťažkom období pandémie a rôznych lockdownov vnímali mnohí, že príchod pápeža na Slovensko môže byť skutočne svetlom na konci pomyselného tunela. No okrem tejto celospoločenskej túžby obrovskú radosť zažívali gréckokatolíci, keďže bolo ohlásené, že Prešov – sídlo metropolie, je zahrnutý do programu Apoštolskej cesty. Mnohí začali spomínať na udalosť spred 26. rokov, keď Prešov privítal sv. Jána Pavla II., ktorý pred Mestskou športovou halou slávil akatist k Presvätej Bohorodičke.

Tlačové stredisko Apoštolskej stolice v stredu 21. júla na poludnie zverejnilo podrobný program Apoštolskej cesty do Budapešti a na Slovensko a všetkým už vtedy bolo nad svetlo jasné, že Svätý Otec František bude v Prešove predsedať vrcholu modlitbového života – sláveniu Eucharistie.

Zriadenie prípravnej komisie
Prípravy na tento deň prebiehali dlhé týždne. Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku dekrétom zriadila pracovnú komisiu pre prípravu návštevy Svätého Otca, ktorej predsedom sa stal Mons. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie a za ďalšie dve biskupstvá boli menovaní – otec Peter Sabol a otec Marko Rozkoš. Komisia bola následne arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ doplnená o ďalších 14 členov, ktorí mali na starosti jednotlivé sekcie. Za hlavného ceremoniára a konzultora liturgického slávenia s pápežskými ceremoniármi bol ustanovený otec Marko Durlák, kňaz Prešovskej archieparchie, ktorý pôsobí na Kongregácii pre východné cirkvi. Otcovia Ľubomír Petrík a Marko Durlák dostali dekréty aj od predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského s poverením pracovať pod vedením apoštolskej nunciatúry.

Spolupráca s eventovou agentúrou
Príprava tak náročného podujatia a za tak krátky čas a v čase pandémie si vyžadovala nasadenie eventovej agentúry, ktorá do svojich kompetencií prebrala viaceré logisticko-technické a bezpečnostno-zabezpečovacie práce. Organizátori sa rozhodli pre eventovú agentúru PS Sunrise z Košíc, ktorú vedie Barbora Okruhľanská spolu so svojím tímom v spolupráci s agentúrou PS Events pod vedením Martina Královiča. Na ich pleciach, v úzkej spolupráci s Arcibiskupským úradom v Prešove, spočinulo riešiť všetky objednávacie práce, komunikáciu s bezpečnostnými zložkami, armádou, riešiť všetky subdodávateľské firmy, zabezpečiť prípravné a stavebné práce na pódiovom komplexe, bezpečnostné ohradenie celého areálu, vytvorenie zázemia pre dobrovoľníkov, ich školenie a mnohé iné dôležité, často aj neviditeľné práce.

Kreovanie pódiového komplexu
V byzantskom obrade zohráva dôstojnosť liturgického priestoru veľmi podstatnú úlohu. A teda k sláveniu svätej liturgie s pápežom Františkom bolo potrebné navrhnúť dôstojný liturgický pódiový komplex, ktorý bude reflektovať požiadavky Vatikánu a zároveň v ňom budú dostatočne verne zhmotnené obradové prvky kresťanského Východu. Celý pódiový komplex ako aj jednotlivé prvky mobiliáru (pápežský trón, prestol, analogion, žertveník, tetrapod) navrhol Ing. arch. Peter Marcinko, ktorému pri tejto práci významne pomáhala Ing. arch. Monika Andrašková z jeho ateliéru. Architektovi Petrovi Marcinkovi Svätý Otec na liturgický priestor povedal: „Bellissimo.“ (prekrásne).

Pódiovému komplexu dominovala bielo-červená farba, nakoľko bolo potrebné zvýrazniť symboliku sviatku Povýšenia sv. Kríža. Pri celkovej realizácii liturgického priestoru významnú časť práce urobila firma Optimus Ceiling z Rokytova pri Humennom. Ich ruky sa podieľali na výrobe veľkého takmer štvormetrového kríža, ktorý sa vypínal na vrchole strechy komplexu. Taktiež vyrobili veľký 6-metrový byzantský kríž, ktorý bol umiestnený na zadnej stene za prestolom, ďalej reprodukcie dvoch starobylých ikon z dreveného chrámu v Kožanoch, všetky podhľadové práce, ktorými sa veľmi pekne prekryla celá konštrukcia ako aj krytie zadnej steny liturgického priestoru a mnohé iné aj neviditeľné čiastkové práce.

Mobiliár – pápežský trón, analogion
Pápežský trón, liturgický prvok, na ktorý počas každej návštevy Svätého Otca kdekoľvek vo svete sa pýta asi najviac novinárov. Architektonicky ho navrhol Peter Marcinko a jeho výroba bola zverená Miroslavovi Kebovi, stolárovi z Davidova. Otec ôsmich detí sa do tejto výzvy pustil s vervou a výsledkom jeho práce bol skutočne dominantný pápežský stolec. Okrem pápežského trónu vyrobil aj šesť menších sedesov pre koncelebrujúcich kardinálov a arcibiskupov, analogion, teda podstavec, z ktorého ohlásil Svätý Otec František homíliu a taktiež aj prestol (oltár), žertveník, tetrapod (stolík, na ktorom bol umiestnený kríž) a iné.

Kvety pre pápeža z Holandska
O bohatú kvetinovú výzdobu, ktorú tvorilo viac ako 20 tisíc kvetov sa postarala kvetinárka Anna Zelinová z Andan Deco z Kežmarku. Výzdobu z ruží, ľalií, gipsofilií a ďalších kvetov ladila do bielej a červenej. „Červená je liturgickou farbou, ktorá symbolizuje Kristovu obetu a hlavne je to farba sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Vedeli sme, že pápež bude mať červené rúcho. Červené prvky boli aj na pódiu. Biele ruže zase zdobili podstavec na klokočovskú ikonu Bohorodičky, predstavujúce jej čistotu,“ povedala Anna Zelinová. Kvety na túto udalosť objednávala priamo z Holandska od firmy, s ktorou má len tie najlepšie skúsenosti.

Uvedomujúc si, čo všetko bolo potrebné zvládnuť a za aký krátky čas, je v prvom rade potrebné ďakovať Bohu. Počas príprav organizátori podujatia neustále vkladali všetky situácie do Božích rúk a prosili o príhovor blahoslavených gréckokatolíckych mučeníkov biskupov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku. Opäť sa raz ukázalo aké pravdivé sú slová žalmistu: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Ž 127, 1)

Zdroj: Michal Pavlišinovič

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo