Vytlačiť túto stránku

Televízie už môžu ovplyvniť voľby do samospráv

Foto: ilustračné, poslanci MsZ Prešov Foto: ilustračné, poslanci MsZ Prešov

Politickú reklamu už pri najbližších voľbách do orgánov samospráv môžeme vidieť aj v Televízii TV7.

Televízie s licenciou podľa novej legislatívy platnej od 1.1.2021 môžu zároveň vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre jednotlivých kandidátov do orgánov územnej samosprávy. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov predložili na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Roman Foltin, Juraj Šeliga, Kristián Čekovský, Monika Péter, Miroslav Žiak, Jarmila Halgašová a Radovan Sloboda.

Cieľom schváleného návrhu zákona je umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volebnej kampane volieb do orgánov územnej samosprávy na rovnakých, resp. podobných princípoch, ako to bolo v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky. Z novely zákona o volebnej kampani vyplynulo, že RTVS a iný vysielateľ s licenciou môžu vyhradiť najviac 20 hodín času na politickú reklamu v rozhlasovom vysielaní a najviac 20 hodín v televíznom vysielaní. "Táto novela zákona je dôležitá najmä pre lokálne a regionálne televízie, pretože najmä voliči v regiónoch mali obmedzenú možnosť získať informácie na primátorov a starostov, respektíve na poslancov a boli odkázaní na tlačené propagačné materiály, billboardy, či na predvolebné akcie strán a kandidátov." vysvetľuje Radomír Kreheľ, riaditeľ Televízie TV7 v Prešove.

Poslanci Národnej rady mali úpravou zákona na mysli aj to, že regionálne a lokálne médiá sú primárne na to, aby verejnosť informovali o dianí v danom regióne, resp. meste či obci. Do prijatia novely nemohli vysielať politickú reklamu, ktorá je spravidla zhrnutím volebných programov a zámerov jednotlivých kandidátov. Tieto televízie síce mohli vysielať diskusné programy, avšak pri týchto typoch relácií určoval tému moderátor a teda kandidáti sa nemohli vyjadrovať k témam, ktoré považovali za dôležité oni a nie moderátor. Schválená novela zákona je v pozícii, ktorá nikomu nič neberie, iba odstraňuje nedostatky predchádzajúcej právnej úpravy.

Naposledy zmenené pondelok, 06 september 2021 11:59

Najnovšie od Televízia TV7