máj 29, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nové stroje a zariadenia za 862-tisíc eur

Pivovar Šariš oslavuje 40. výročie sladovne významnou investíciou

Pivovar Šariš v tomto roku realizuje ďalšiu významnú investíciu. Napriek kríze, ktorá významne ovplyvnila celý pivovarnícky sektor, pokračuje v pláne a významne investuje do sladovne, ktorá oslavuje 40. výročie jej spustenia do prevádzky. Modernizácia strojov a zariadení si tu vyžiadala 862-tisíc eur. Výroba sa tak stáva ešte ekologickejšia a efektívnejšia a mnohé procesy sa pre zamestnancov zjednodušia.

Pivovar Šariš využíva pri varení svojich pív slad z vlastnej sladovne už od roku 1981 a vďaka dobre nastaveným procesom a technologickým postupom dlhodobo produkuje vysoko kvalitný slad. Len vlani v sladovni z 25-tisíc ton nakúpeného sladovníckeho jačmeňa vyrobili viac ako 19 000 ton vlastného sladu. „V tomto roku sme v Pivovare Šariš realizovali viacero investícií, pričom najvýznamnejšia z nich, vo výške 862-tisíc eur, bola práve v sladovni, ktorá je srdcom pivovaru. Zamerali sme sa na finálnu fázu výroby sladu a modernizovali sa stroje a zariadenia, ktoré využívame pri klíčení a sušení jačmeňa. To nám umožní flexibilnejšie reagovať na dopyt po slade pri zachovaní požadovanej kvality. Kvalitný slad je totiž pri výrobe piva kľúčový,“ vysvetľuje Grzegorz Komora, manažér závodu, Pivovar Šariš.

Modernizácia sladovne = viac ako 1,7 milióna eur za dva roky
Tohtoročná výmena strojov a zariadení v sladovni, ktorá prebieha počas jej letnej odstávky, nadväzuje na minuloročnú investíciu, v rámci ktorej došlo k výmene triedičky jačmeňa za 550-tisíc eur a ďalších 300-tisíc si vyžiadali obracače zeleného sladu. Tieto kroky okrem zefektívnenia výroby znamenali aj zníženie dopadu na životné prostredie a významné úspory, a to až 40 374 kWh energie a vyše 7 ton emisií CO2. V tomto roku Pivovar Šariš realizuje nákup ďalších nových obracačov, ktorým zavŕšil etapu modernizácie pri procese klíčenia a pribudnú aj nové koľajnice, na ktorých sa obracače posúvajú. Významná investícia ide do kompletnej rekonštrukcie hornej časti hvozdov, kde dochádza k sušeniu zeleného sladu a do výmeny systému ohrevu pri hvozdení sladu. Modernizácia v sladovni znamená zlepšenie automatizácie v súvislosti s presnosťou procesov. Zamestnancom nové technológie pomôžu, no nebudú mať negatívny dopad na zamestnanosť. Naopak, generačná obmena technológií prispeje k zlepšeniu mnohých procesov, ktoré budú výrobným zamestnancom v sladovni pri práci nápomocné. „Naši ľudia sú pre nás veľmi podstatní, keďže sa aktívne zapájajú do procesu výroby sladu. Denno-denne čerpáme z ich expertízy a v mnohých prípadoch aj z dlhoročných skúseností,“ opisuje procesy Grzegorz Komora.

Dôraz na lokálnych dodávateľov
Pivovar Šariš je súčasťou regiónu viac ako 50 rokov a okrem znižovania dopadov svojej výroby na prírodu sa ho snaží rozvíjať aj inými spôsobmi. „Aj v tomto prípade sme sa snažili staviť na lokálnych dodávateľov všade tam, kde je to možné. Vieme, že ak sa darí miestnym firmám, darí sa aj regiónu. Práve preto sa aj pri nákupe jačmeňa sústreďujeme na lokálnych pestovateľov, s ktorými budujeme dlhoročné partnerské vzťahy,“ hovorí Grzegorz Komora. Vďaka pravidelným investíciám do výrobných procesov si Pivovar Šariš dlhodobo udržiava status jedného z najmodernejších v strednej Európe. Zefektívnenie sladovne má význam nielen pre pivovar, ale aj pre udržanie kontinuity odberov sladovníckeho jačmeňa. Potrebné množstvo jačmeňa sa zazmluvňuje so slovenskými pestovateľmi dopredu, čím prispieva k zlepšovaniu podmienok pre slovenských pestovateľov.

Ako vyzerá práca v sladovni?

Príjem, čistenie, triedenie a uskladnenie jačmeňa - Do sladovne pivovaru Šariš sa nakupuje sladovnícky jačmeň z východného Slovenska (PO, MI, PP, KE) a zo západného Slovenska podľa odrôd. Ten sa čistí, triedi a uskladňuje v silách.

Máčanie - Sladovanie sa začína máčaním jačmeňa (máčanie 4 hod., vzdušná prestávka 9 až 10 hodín, máčanie 10 hodín). Tým jačmenné zrno naberie toľko vlhkosti (cca 42 %), aby mohlo optimálne vyklíčiť.

Klíčenie - na posuvnej hromade prebieha 5 dní pri teplote 14 až 16 °C pri sústavnom prevzdušňovaní 90 cm vrstvy jačmeňa a dvojnásobnom obracaní počas 24 hodín. V jednej lodi, 4 m širokej a 44 m dlhej, klíči v rôznych štádiách 50 ton jačmeňa. Spolu je na dvoch poschodiach 8 lodí.

Hvozdenie - Hvozdenie (sušenie) zeleného sladu prebieha počas 17 hodín na hornej lieske a za 17 hodín na spodnej lieske pri počiatočnej teplote 29°C a doťahovacej teplote 85°C. Hvozdením sa dosiahne vlhkosť sladu 4 %. Účelom hvozdenia je prerušiť rast zrna, konzervovať ho a umožniť prebehnutie chemických zmien v zrne.

Odkličovanie a leštenie - Odkličovaním sa získa hotový slad. Vysušený slad má korienky (klíčky), ktoré treba zo zrna odstrániť, pretože by negatívne ovplyvňovali kvalitu piva. Hotový slad treba ešte na leštičke leštiť, čím sa zbavuje sladového prachu.

Uskladnenie sladu a expedícia - Sladom sa rozumie máčané, vyklíčené a vysušené jačmenné zrno, ktoré je vlastnými enzýmami čiastočne rozštiepené a ktoré obsahuje enzýmy schopné ďalšieho štiepenia. Kvalitný svetlý slad obsahuje 82 - 83 % extraktu v sušine (78 až 79 % v pôvode) a musí v silách dostatočne odležať. Takýto slad pri výrobe piva dobre scukrí, rýchlo sa scedzuje, pravidelne kvasí a vytvára dobrú hustú penu. Zo svetlého sladu sa varí každé svetlé pivo. V sladovni v pivovare Šariš sa vyrába aj tmavší bavorský slad, ktorý je tiež základnou surovinou tmavého piva Šariš. Tmavé pivo sa varí zo štyroch druhov sladov, a to bavorský, svetlý, karamelový a farebný. Iba posledné dva pivovar nakupuje od dodávateľov, svetlý aj tmavý slad si vyrába vo vlastnej réžii.

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo