september 25, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

Po rozsiahlej obnove dvoch najväčších ubytovacích zariadení pre študentov sa Prešovská univerzita v Prešove (PU) pustila aj do modernizácie Študentského domova na Námestí mládeže.

V rámci rekonštrukcie 46-ročnej budovy dôjde k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov. Študentský domov na Námestí mládeže pozostáva z dvoch výškovo odlišných celkov. Nižšia budova je trojpodlažná, vyššia má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné. Do rekonštrukcie prvej etapy je zahrnutá časť bloku B, ktorý pozostáva z troch podlaží a 24 buniek. „Budova bola uvedená do prevádzky v roku 1975 a interiér objektu bol už značne opotrebovaný. V rámci rekonštrukcie objektu preto dôjde k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov,“ priblížil Ján Mikluš, koordinátor prevádzkovo-technických činností Študentského domova PU. Každá ubytovacia bunka bude vybavená vlastným sociálnym zariadením a na chodbách pribudnú kuchynky pre individuálne stravovanie študentov. Obnovovaná stavba bude zároveň riešená tak, aby všetky jej funkcie boli dostupné aj pre osoby s obmedzenými schopnosťami, nielen pohybovými, ale i zrakovými či sluchovým.

Rekonštrukčné práce zahŕňajú výmenu podláh, obnovu vnútorných omietok a interiér sa kompletne vymaľuje. „Pôvodné sociálne zariadenia sa zmodernizujú a vybavia sa novou sanitou. Existujúce rozvody vody, kanalizácie, ako i elektroinštalácie, vrátane osvetlenia a koncových prvkov sa vymenia za nové,“ ozrejmila investičná technička PU Darina Gajdárová. Podľa jej slov sa v kúpeľniach doplnia nové vykurovacie telesá s napojením na existujúce rozvody.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj obnova balkónov a mobiliáru. Na loggiách je navrhnutá výmena podlahy, vrátane súvisiacich prvkov oplechovania, ale tiež modernizácia zábradlia. Pôvodný mobiliár a zabudovaný nábytok sa kompletne demontuje a nahradí novým, pribudnú i nové kuchynské linky. Taktiež sa vymenia interiérové dvere a zárubne.

Celková hodnota rekonštruovanej zákazky bloku B predstavuje sumu bezmála 290 000 € s DPH a je hradená z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov univerzity. Práce by mali byť podľa stanoveného harmonogramu ukončené začiatkom októbra 2021.

S prihliadnutím na finančné možnosti plánuje postupne univerzita pokračovať aj v obnove zvyšnej časti internátu. V súčasnosti dokonca rozbieha procesy rekonštrukcie exteriérovej časti internátu financovanej zo štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov. Okrem modernizácie Študentského domova na Námestí mládeže chce PU v budúcnosti obnoviť i posledný internát na Exnárovej ulici.

Študentské domovy PU tvorí komplex štyroch internátov s celkovou ubytovacou kapacitou 1918 miest. Tie najvyťaženejšie a najväčšie (tzv. Starý a Nový internát) sa nachádzajú v areáli univerzity na Ul. 17. novembra a práve ich sa dotkla historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia, ktorá prebiehala v rokoch 2018 – 2020. Ich exteriérová a interiérová obnova stála takmer 4,5 mil. eur.

Zdroj: Anna Polačková

Súvisiace položky (podľa značky)

  • PU otvorila nový akademický rok PU otvorila nový akademický rok

    Prešovská univerzita v Prešove (PU) 21.9.2021 oficiálne otvorila v poradí 25. akademický rok. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa slávnostné zhromaždenie konalo v Divadle Jonáša Záborského len za prítomnosti zaočkovaných osôb.

  • PU navštívil štátny tajomník pre šport PU navštívil štátny tajomník pre šport

    Prešovská univerzita v Prešove (PU) privítala na svojej pôde Ivana Husára, štátneho tajomníka pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa stretol s dekanom Fakulty športu PU Pavlom Ružbarským.

  • Druhý ročník vzdelávacieho podujatia Druhý ročník vzdelávacieho podujatia

    Na Prešovskej univerzite v Prešove dnes vyvrcholil druhý ročník vzdelávacieho podujatia s názvom Roma Versitas.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo