september 25, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Podpora opatrovateľskej služby II

ilustračné foto ilustračné foto Radomír Kreheľ

Ministerstvo pripravilo online seminár k výzve Podpora opatrovateľskej služby II

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II. Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Záujemcovia majú možnosť predkladať projekty od 26. júla 2021 do 31. augusta 2021.

Seminár sa uskutoční v pondelok 19.07.2021 od 9:30 hod formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia. Do výzvy sa budú môcť zapojiť všetci verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, vrátane tých z Bratislavského samosprávneho kraja. „Podporujeme lepšiu dostupnosť kvalitnej opatrovateľskej služby z pohodlia domova s ohľadom na stratégiu deinštitucionalizácie sociálnych služieb a podpory komunitných foriem. Vychádzame z predpokladu, že poskytované sociálne služby môžu byť pre klientov o to príjemnejšie, o čo viac v známom prostredí ostávajú. Aby mali šancu získať podporu kvalitné projekty, pomôžeme žiadateľom s prípravou podkladov, a to prostredníctvom online seminára,“ objasňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Slovenská republika, vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, vedie rebríček čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci krajín Európskej únie. Ministerstvo vyjednalo na podporu opatrovateľskej služby dodatočných 50 miliónov eur v rámci iniciatívy REACT-EU. Vďaka tomu je možné celý projekt financovať z Eurofondov. Podpora opatrovateľskej služby II plynule nadväzuje na prebiehajúcu podporu opatrovateľskej služby pre obce, mestá a neverejných poskytovateľov, ktorá sa začala v roku 2018. Žiadatelia, ktorí už čerpali finančné prostriedky, si budú môcť uplatniť výdavky aj spätne, a to od ukončenia podpory, ktorá sa začala v roku 2018.

Podpora opatrovateľskej služby II prispeje k zabezpečeniu kontinuálnej opatrovateľskej služby ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a k udržaniu pracovných miest opatrovateliek poskytujúcich terénnu opatrovateľskú sociálnu službu seniorom a osobám s ŤZP.

Pozvánka LINK

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo