júl 24, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Profesor získal mimoriadnu cenu Krištáľového krídla

Profesor Karol Horák, ktorý je dlhé roky neodmysliteľne spätý s Prešovskou univerzitou v Prešove (PU), sa stal laureátom mimoriadnej ceny 24. ročníka Krištáľového krídla za rok 2020.

Ocenenie si prevzal na galavečere 20. júna 2021 v priestoroch historického Šimák Zámku Pezinok. Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie významným osobnostiam na Slovensku v oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Jeho hlavnou myšlienkou je podľa organizátorov „objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu“. Tento rok udelila porota aj dve mimoriadne ceny. Laureátom jednej z nich sa stal dramatik, spisovateľ, literárny a divadelný vedec a vysokoškolský profesor Karol Horák, dlhoročný riaditeľ Súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska - Akademický Prešov. „Pomôžem si citátom svetoznámeho básnika, dramatika, esejistu Thomasa Eliota. Jeho esencia je zároveň sumou k môjmu životu a mojej tvorbe: Kultúra je to, prečo sa oplatí žiť,“ zneli slová profesora Horáka pri preberaní mimoriadnej ceny. „Pán profesor je náš významný zamestnanec, ktorý je dlhé roky spätý s Prešovskou univerzitou. K oceneniu mu srdečne blahoželám a vyjadrujem mu moju veľkú úctu,“ uviedol rektor PU Peter Kónya.

Prof. PhDr. Karol HORÁK, CSc. sa narodil 13. septembra 1943 v Katarínskej Hute (okres. Lučenec) v rodine učiteľa Karola Horáka.

Absolvoval Filozofickú fakultu Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Už v časoch štúdia sa začal venovať prozaickej tvorbe a písaniu básní, ktoré publikoval v školských časopisoch, almanachoch a v rozhlase. Paralelne s literárnymi aktivitami rozvíjal aj divadelné aktivity – ako autor, dramaturg, režisér a herec pôsobil v študentskom divadelnom súbore ktorý sa pod jeho vedením vypracoval na popredný alternatívny súbor divadelnej kultúry.

Od divadla poézie prešiel Horák k náročnejším programom autorského divadla s vyhraneným interpretačným štýlom a výrazne ovplyvnil a formoval podoby divadiel malých javiskových foriem na Slovensku. Poetike študentského divadla sa venoval aj teoreticky a prakticko-metodické výsledky práce režiséra, dramatika, a dramaturga zhrnul do publikácie Slovo, gesto, pohyb, tvar (1977) a Slovo, priestor, obraz, tvar (1981). Je autorom prozaických diel Dve prózy (1974), Cukor (1976), a Súpis dravcov (1979), viacerých rozhlasových hier (Európa! Ó Európa ..., 1995; Vyššie, tam je srdce, 1999; Arbitráž, 2002; Hrdza, 2004) a televíznych scenárov (Národný hriešnik, 1995; Nové pokúšanie Antona, 1998; ... a ešte dve frašky, 1999).
Dominantou jeho umeleckej činnosti však ostáva dramatická tvorba – niektoré hry vyšli v dvoch knižných výberoch pod názvom Päť hier alebo Hrdina menom hra (1990) a Šesť hier (1996). Prof. Horák aj dnes patrí k autorom, ktorý prakticky každú divadelnú sezónu pripravia pre divadlo aspoň jeden dramatický text.

V rannej dramatickej tvorbe Karola Horáka sa odráža jeho aktívne účinkovanie v študentskom amatérskom divadle – vytvára prvé experimentálne „abstraktné“ texty a skúma javiskové možnosti postupov autorského divadla na profesionálnej scéne. Neskôr prechádza od abstraktného k historicky a spoločensky konkrétnemu a svoju tvorbu orientuje do dvoch línií. Na jednej strane stoja hry zobrazujúce intímne problémy človeka, hľadanie životnej cesty a ďalšie perspektívy, pričom vždy otvára otázky zodpovednosti človeka voči svetu, okoliu a sebe samému. Druhú rovinu predstavuje línia veľkých historických hier – fresiek – v ktorých svojim spôsobom odkrýva národné dejiny a približuje osudy významných osobností slovenskej histórie (predovšetkým z obdobia 19. storočia). Postavy národných dejín zobrazuje nezaujato, bez ideologických nánosov a zaužívaných interprwetácií, ako aj na základe hlbokej analýzy a vedeckého poznania ich činnosti a zachovaného diela. Jeho drámy majú intelektuálny charakter, aktualizujú známe staré príbehy, narúšajú ustálené mýty a často sú otvorenou polemikou s oficiálnym výkladom dejín.

Za svoju tvorbu získal Karol Horák viacero ocenení, vydavateľských cien, prémií Slovenského literárneho fondu, prémie za rozhlasovú a televíznu tvorbu (Cena ministra kultúty SSR (1987), Cena predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania (2010), Cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove (2010), e Rad Ľudovíta Štúra II. triedy od prezidenta Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR, tiež cenu SC AICT 2020 a mnohé iné).

V súčasnosti ešte stále aktívne i organizačne pracuje na Prešovskej univerzite s viac razy zdôrazňovaným zámerom – udržať na fakultách a vysokých školách tvorivého ducha, ktorý bol vždy vlastný mladej generácii budúcej inteligencie.

Zdroj: Anna Polačková

Súvisiace položky (podľa značky)

  • PU ocenila prácu pedagógov PU ocenila prácu pedagógov

    V Didaktickom parku Prešovskej univerzity v Prešove (PU) sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce, na ktorom sa udeľovali medaily pri príležitosti Dňa učiteľov. Prítomní si minútou ticha uctili aj obete pandémie z radov zamestnancov univerzity.

  • Symbolicky na Medzinárodný deň detí Symbolicky na Medzinárodný deň detí

    Pedagogická fakulta spolupracuje s Montessori materskou školou

  • Odišiel Prokip Kolisnyk Odišiel Prokip Kolisnyk

    Akademický maliar a dlhoročný pedagóg Prešovskej univerzity

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo