júl 24, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V Snine uviedli do prevádzky výťah pre imobilných žiakov.

Cieľom grantového programu Vzdelaním k integrácii, ktorý realizujú Nadácia Volkswagen Slovakia a Asociácia pomoci postihnutým – APPA, je pomôcť školám odstrániť bariéry brániace pohybu hendikepovaných detí v priestoroch slovenských vzdelávacích inštitúcií.
Základná škola na Budovateľskej ulici v Snine získala grant vo výške 8.000 eur na vybudovanie stoličkového výťahu a 1.000 eur na realizáciu opatrení súvisiacich s pobytom znevýhodnených žiakov v budove. Slávnostná kolaudácia schodiskového výťahu na škole v Prešovskom kraji sa konala 11. júna 2021 za účasti hostí.

Pásku prestrihli riaditeľ školy Rudolf Paraska spolu s primátorkou Sniny Danielou Galandovou a Ladislavom Lechmanom zo spoločnosti, ktorá výťah zrealizovala. V budove s dvomi podlažiami sa vzdeláva 249 detí, medzi nimi vozičkári integrovaní v triedach so zdravými deťmi a žiaci s ťažkým hendikepom v špeciálnej triede.“Táto trieda funguje sedem rokov. Venujeme sa hendikepovaným deťom, pretože v meste bol problém s umiestnením takýchto detí,” povedal riaditeľ školy Rudolf Paraska.
Stoličkový výťah vyskúšal 10-ročný Dávid s ochrnutím. Školu navštevuje druhý rok. Momentálne už svojou hmotnosťou prevýšil možnosti asistentiek, ktorého ho po schodoch vynášali na rukách, takže výťah bol nevyhnutnosťou. “V špeciálnej tiede máme trinásť detí s poruchami správania, fyzickým a mentálnym postihnutím, vrátane žiakov s poruchou autistického spektra. Celkovo máme štyroch žiakov, ktorí nie sú schopní samostatného pohybu,” povedal špeciálny pedagóg Karol Kubalík, ktorý na škole učí dvadsaťjeden rokov.
Títo žiaci sa vďaka stoličkovému výťahu financovaného z grantu dostanú do počítačovej učebne a iných odborných tried na poschodí. “Naša Nadácia sa v rámci svojej stratégie dlhodobo venuje aj podpore vzdelávania, integrácie a inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Koncept grantového programu Vzdelaním k integrácii predstavuje ďalší spôsob ako zabezpečiť vzdelávanie detí a mládeže s telesným hendikepom. Mám veľkú radosť, že bezbariérové riešenia na týchto školách uľahčia imobilným žiakom ich cestu za vzdelaním”, povedala Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka z Nadácie Volkswagen Slovakia.

Súčasťou slávnostného popoludnia bol kultúrny program v podaní žiakov zo špeciálnej triedy, po ktorom nasledovala krátka prehliadka priestorov školy.

Zdroj: ts

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo