júl 24, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Nový liturgický priestor Autor: Teodor Maroš Kosť

V Krásnom Brode posvätil arcibiskup Babjak nový liturgický priestor

V nedeľu 30. mája sa v Krásnom Brode pri zrúcaninách monastierskeho chrámu otcov baziliánov uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, spolu s ním koncelebrovali medzilaborský protopresbyter Ján Blaško, protoihumen otcov baziliánov Vladimír Juraj Sedláček a viacerí kňazi. Tohtoročná odpustová slávnosť bola výnimočná tým, že bola spojená s posviackou nového liturgického priestoru.

V úvode slávnosti otca arcibiskupa a všetkých prítomných privítal otec Metod Bilančík. Po obradoch posvätenia nasledovala archijerejská svätá liturgia, počas ktorej vladyka Ján v homílii povzbudil veriacich, aby sa v živote usilovali nadobudnúť dary a ovocie Svätého Ducha a nechali sa ním viesť. Na základe príkladu jednej rehoľnej sestričky z Ruska povzbudil veriacich, aby vyprosovali spásu svojim blízkym a usilovali sa s nimi, už tu na zemi žiť v láske.

V závere svätej liturgie sa otec protoihumen poďakoval vladykovi za posvätenie liturgického priestoru a za jeho prítomnosť na odpustovej slávnosti a povzbudivé slová v homílii. Vladyka Ján poďakoval otcom baziliánom za výstavbu nového dôstojného liturgického priestoru a že sa starajú o pútnické miesto.

Slávnosť bola ukončená myrovaním. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa svätá liturgia slávila v novoposvätenom liturgickom priestore za hojného počtu domácich, ale aj veriacich z blízkeho okolia.

Popoludní arcibiskup Ján v sprievode ďalších kňazov navštívil vo Výrave otca Vasiľa Daceja, titulárneho arcidekana. Otec Vasiľ je služobne najstarším kňazom v Prešovskej archieparchii. V marci tohto roku slávil 65. výročie kňazstva. Pôsobil vo farnostiach Vislanka, Slavkovce, Podhoroď, či Helcmanovce. Ako rodák z Výravy je na odpočinku v miestnom centre sociálnych služieb. V srdečnom rozhovore spoločne s vladykom spomínali na roky kňazstva a na význam jednoty cirkvi. Vladyka zaželal otcovi Vasiľovi veľa Božích milostí, pevného zdravia a udelil jemu aj prítomnému personálu archijerejské požehnanie.

Zdroj: René Fečko, Vladimír Noga

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo