júl 29, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Akademický maliar a dlhoročný pedagóg Prešovskej univerzity

Vo veku 63 rokov zomrel dňa 25. mája akademický maliar, zaslúžilý umelec Ukrajiny a spisovateľ ukrajinského pôvodu, ktorý žil, pracoval a tvoril v Prešove. Maľbu na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Filozofickej fakulty (FF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove vyučoval viac ako 17 rokov.
So Slovenskom, s Prešovom bol Prokip Kolisnyk spojený vyše štyridsať rokov. „Mal tu rodinu, priateľov, študentov na Prešovskej univerzite. Ale nikdy, nikdy nezabúdal na miesta odkiaľ prišiel. Aby si aj jeho v ďaleko-blízkej ukrajinskej rodnej Potašni ľudia pripomínali a pamätali, podaroval im múzeum, ktoré skoncipoval a s pomocou spriaznených duší takmer vlastnoručne dal dokopy,“ spomína Vladislav Grešlík, riaditeľ Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF PU, na ktorom Kolisnyk pôsobil v rokoch 1999 – 2016.
S obrazmi Prokipa Kolisnyka sme sa mohli stretnúť na mnohých výstavách na Slovensku i v zahraničí, ako napríklad Kanada, Nemecko, Francúzsko, Rumunsko, Spojené štáty, Švajčiarsko a mnohé iné. Jeho diela boli vystavované samozrejme aj v Univerzitnej knižnici (UK) PU, kde vždy nachádzal pochopenie a podporu. Pri príležitosti jeho jubilea v roku 2018 pripravila UK PU výstavu, na ktorej bol predstavený aj dokumentárny film Prešovčanky Rebeky Uličnej s názvom Napätie Prokipa Kolisnyka.

Prokip Kolisnyk Autoportrét

Prokip Kolisnyk Genesis


„Hoci Prokip tvoril pre ľudí, vždy sa snažil uchopiť a zhmotniť niečo, čo človeka presahuje. Dokonca aj v takom na prvý pohľad praobyčajnom zátiší alebo krajine. Nehovoriac o biblických motívoch a podobenstvách, mýtoch a legendách, ku ktorým sa neustále vracal. Návraty však chápal „ako filozofickú koncepciu a nie ako nostalgický akt“. Preto aj niektoré svoje diela výstavy zvykol tak pomenúvať,“ približuje Grešlík. „Jeden z jeho obrazov sa nazýva Aj mňa pohltí tma (1993). Stalo sa. Obrazy Prokipa Kolisnyka, obrazy svetla a sveta však nikam neodišli. Sú s nami, sú v nás,“ uzatvára riaditeľ Grešlík.
Prokip Kolisnyk získal za svoju tvorbu viaceré ocenenia na Slovensku i rodnej Ukrajine. V roku 2009 mu bola udelená cenu Národného zväzu umelcov Ukrajiny a stal sa zaslúžilým umelcom Ukrajiny. Spomenúť možno taktiež Zlatú medailu Akadémie umenia (1988), Cenu Národného zväzu umelcov Ukrajiny (1989) či Cenu Spolku ukrajinských spisovateľov Slovenska, ktorú získal v rokoch 2007 a 2018. Na svojom konte má aj Cenu rektora Prešovskej univerzity. (2005) či Cenu Filozofickej fakulty PU (2013).
Posledná rozlúčka s umelcom Prokipom Kolisnykom bude 28.5.2021 o 13:00 hod. v Dome smútku v Prešove.

Prokip Kolisnyk Človek a Kríž

Prokip Kolisnyk Symbol (Potasna)

Bibliografia
• Prokip Kolisnyk sa narodil 16. júla 1957 v obci Potašňa vo Vinnyckej oblasti Ukrajiny.
• 1976 – ukončil Odeské štátne umelecké učilište, odbor učiteľstvo kresby a maľba. (roky štúdia 1972 –1976)
• 1976 – pôsobil ako učiteľ na strednej škole v obci Kyrnasivka na Ukrajine.
• 1987 – s vyznamenaním a Zlatou medailou Akadémie umenia ukončil Kyjevský štátny umelecký inštitút (dnes Národná akadémia umenia a architektúry), odbor maľba s kvalifikáciou umelec-maliar a pedagóg. (roky štúdia 1981 – 1987, profesori V. I. Zabašta, O. M. Lopuchov)
• 1995 – absolvoval letnú akadémiu umenia v Salzburgu, Rakúsko. Zúčastnil sa iných umeleckých a vedeckých podujatí, plenérov, sympózií, konferencií, projektov... (Ukrajina, Rakúsko, Česko, Slovensko).
• 1999 – 2016 vyučoval maľbu na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Prešovskej univerzity v Prešove (Slovensko).
• Autor a kurátor projektu „Potašňa – čarunka Podillja“, v rámci ktorého bolo zriadené Múzeum kultúry dediny a Galéria Prokopa Kolisnyka v Potašni na Ukrajine. V rokoch 2004 až 2013 tam boli uskutočnenérôzne kultúrne a umelecké podujatia: plenéry, výstavy, stretnutia, koncerty a iné. V roku 2013 bol projekt predstavený v Národnom múzeu Tarasa Ševčenka a roku 2010 v Národnom múzeu literatúry Ukrajiny v Kyjeve. V rámci projektu boli pripravené a publikované desiatky statí a prospektov a bola vydaná aj publikácia. Centrum kultúry v Potašni sa stalo živým strediskom výtvarnej kultúry kraja.
• Zomrel 25. mája 2021 v Prešove.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Profesor získal mimoriadnu cenu Krištáľového krídla Profesor získal mimoriadnu cenu Krištáľového krídla

    Profesor Karol Horák, ktorý je dlhé roky neodmysliteľne spätý s Prešovskou univerzitou v Prešove (PU), sa stal laureátom mimoriadnej ceny 24. ročníka Krištáľového krídla za rok 2020.

  • PU ocenila prácu pedagógov PU ocenila prácu pedagógov

    V Didaktickom parku Prešovskej univerzity v Prešove (PU) sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce, na ktorom sa udeľovali medaily pri príležitosti Dňa učiteľov. Prítomní si minútou ticha uctili aj obete pandémie z radov zamestnancov univerzity.

  • Symbolicky na Medzinárodný deň detí Symbolicky na Medzinárodný deň detí

    Pedagogická fakulta spolupracuje s Montessori materskou školou

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo