jún 15, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

Takmer 6300 tulipánov, ktoré skrášľujú prostredie Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, boli vysadené v rámci rozsiahlej úpravy Vysokoškolského areálu (VŠA).

Výsledkom realizácie projektu je zlepšenie kvality mestského prostredia s dôrazom na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry. Intenzívne využívaný priestor v areáli univerzity sa po rokoch dočkal rozsiahlej obnovy, ktorá výrazným spôsobom zmenila jeho podobu. Areál hlavného Campusu univerzity sa tak premenil na jeden z najväčších zelených parkov v meste Prešov.
V rámci projektu, ktorý bol ukončený na jeseň minulého roku, došlo k vybudovaniu prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj zavedeniu prvkov na znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku. „Súčasťou realizovaných aktivít bol súbor opatrení na zníženie hluku prostredníctvom terénnych vĺn a výsadby zelene či prirodzených krajinných prvkov v podobe kvetinových lúčnych záhonov,“ priblížil Peter Adamišin, prorektor PU.


V areáli bolo celkovo vysadených 73 listnatých stromov, z toho 23 platanov vytvárajúcich aleje, vyše 1850 listnatých krov a popínaviek ako hortenzie, levandule, rododendrony, ruže a bazy. Pribudlo aj 4600 trvaliek (alchemilky, ostrice, šalvie) a bezmála 6300 tulipánov. Nosnou časťou sadových úprav pri spracovaní tohto projektu bolo i ozelenenie parkovacích miest, pričom nedošlo k ich nárastu. Uplatnený bol princíp stromoradia, lemujúci hlavný komunikačný ťah čím sa vytvorili voľné trávnaté lúky, určené pre oddych študentov počas prestávok.
Súčasťou revitalizácie bolo taktiež zavedenie nového krytu z betónovej dlažby, osadenie prvkov drobnej architektúry, fontány na pitie a prístrešku pre cyklistov so stojanmi na bicykle. „Zrevitalizovali sme i existujúce spevnené plochy pred internátom a rozšírili promenádny chodník, ktorý zabezpečuje bezkolízny prechod z budovy Vysokoškolského areálu do budov študentských domov,“ ozrejmila investičná technička PU Darina Gajdárová. Zároveň dodala, že povrch je tvorený z asfaltového betónu, zámkovej dlažby a čiastočne z vegetačných tvárnic vyplnených štrkodrvinou. Odvodnenie všetkých spevnených plôch je zabezpečené priečnym, resp. pozdĺžnym sklonom konštrukcie, čo umožní zadržiavanie vody v krajine. Tým sa zlepšuje miestna mikroklíma, obmedzuje sa prehrievanie územia a nezaťažuje sa dažďová kanalizácia s odtokom do vodných tokov.


Vpravo od vstupu do objektu VŠA bola pri soche Anjela slobody vytvorená promenáda s vodným prvkom - fontánou, pri ktorej sa vytvorilo sedenie s oddychovou zónou. Fontána však z dôvodu epidemickej situácie čaká na svoje spustenie.
Finančné náklady na revitalizáciu areálu predstavujú sumu viac ako 407 tisíc eur, pričom boli kombináciou zdrojov EÚ a vlastných prostriedkov univerzity.

Zdroj: Anna Polačková

Naposledy zmenené sobota, 01 máj 2021 10:15

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo