december 07, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné Foto: ilustračné Autor: Radomír Kreheľ

V stredu 28.4.2021 poslanci schválili legislatívny návrh, ktorého cieľom je sťažiť šírenie teroristického obsahu v online prostredí.

Nové nariadenie sa bude vzťahovať na texty, obrázky, hlasové nahrávky či videá a živé prenosy, ktoré podnecujú, navádzajú alebo prispievajú k páchaniu teroristických trestných činov alebo nabádajú k účasti na činnosti teroristickej skupiny. V súlade so smernicou o boji proti terorizmu sa budú nové pravidlá vzťahovať aj na online návody na výrobu a používanie výbušnín a strelných či iných zbraní za účelom terorizmu. „Teroristi verbujú, šíria propagandu a koordinujú útoky na internete. Dnes sme ustanovili efektívny mechanizmus umožňujúci členským štátom odstraňovanie teroristického obsahu maximálne do hodiny v celej Európskej únii. Pevne verím, že sme dosiahli dobrý výsledok, ktorý vyvažuje bezpečnosť a slobodu prejavu a vyjadrovania na internete, chráni legálny obsah a prístup k informáciám pre každého občana v EÚ a zároveň bojuje proti terorizmu prostredníctvom spolupráce a dôvery medzi štátmi,“ vyhlásil spravodajca Patryk Jaki (ECR, PL).

- maximálne hodina pre platformy na odstránenie nahláseného obsahu
- obsah súvisiaci so vzdelávaním, výskumom, žurnalistikou či umením bude chránený
- absencia všeobecnej požiadavky na monitorovanie alebo filtrovanie obsahu

Nariadenie zaviaže poskytovateľov hostingových služieb v každej krajine Únie odstrániť nahlásený teroristický obsah alebo k nemu aspoň znemožniť prístup do hodiny od prijatia príkazu na odstránenie od zodpovedného vnútroštátneho orgánu. Sankcie za nerešpektovanie pravidiel zadefinujú členské štáty vo vnútroštátnych predpisoch. Výška sankcie by sa pritom mala odvíjať od povahy porušenia pravidiel a veľkosti spoločnosti.

Ochrana edukačného, umeleckého, výskumného a novinárskeho obsahu
Online obsah zameraný na vzdelávanie alebo slúžiaci na novinárske, umelecké či výskumné účely, prípadne na zvýšenie povedomia o terorizme, nebude považovaný za teroristický obsah, a teda bude z pôsobnosti nových pravidiel vyňatý.

Absencia všeobecnej požiadavky na monitorovanie alebo filtrovanie obsahu
Internetové platformy nebudú vo všeobecnosti nútené monitorovať alebo filtrovať všetok nimi nahrávaný obsah. Poskytovateľ hostingových služieb však bude nútený prijať opatrenia zabraňujúce propagácii teroristického obsahu, ak zodpovedné vnútroštátne orgány usúdia, že je takémuto obsahu vystavený. Rozhodnutie o povahe opatrení, prijatie ktorých by malo takýmto situáciám predchádzať, bude zodpovednosťou poskytovateľa služieb, používanie automatizovaných nástrojov však nebude povinné. Poskytovatelia služieb by tiež mali zverejňovať výročné správy na účely transparentnosti so zoznamom opatrení, ktoré prijali za účelom zastavenia šírenia teroristického obsahu.


Vo videu nájdete vyjadrenia poslancov
Ivan Štefanec (EĽS) a Peter Pollák (EĽS)

Zdroj: EP

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Zaujímali sa o ochranu novinárov aj stav slobody médií Zaujímali sa o ochranu novinárov aj stav slobody médií

    Delegácia poslancov z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v utorok a v stredu na Slovensku skúmala dodržiavanie zásad demokracie, právneho štátu a základných práv.

  • Voľný roaming aj po roku 2022 Voľný roaming aj po roku 2022

    Predĺženie a skvalitnenie voľného roamingu aj po roku 2022 - R. Hajšel ako tieňový spravodajca EP pre roaming

  • COVID osvedčenia EÚ COVID osvedčenia EÚ

    Poslanci v stredu zavŕšili proces schvaľovania digitálneho COVID osvedčenia EÚ, ktoré má počas pandémie uľahčiť cestovanie v Únii a prispieť k hospodárskemu ozdraveniu.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo