jún 12, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné Foto: ilustračné Autor: Radomír Kreheľ

Takmer 100 študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa zapojilo do Programu doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid-19.

Dobrovoľnícku aktivity vykonávajú na 30 školách predovšetkým v Prešovskom a Košickom kraji. Program doučovania je spoločnou iniciatívou Štátneho pedagogického ústavu a vysokých škôl na Slovensku, ktorá vznikla s cieľom eliminovať u žiakov problémy s učením z dôvodu pandémie a zároveň poskytnúť im pomoc a podporu. Mnoho žiakov základných škôl totiž v čase pandémie nemalo dostatočný prístup k dištančnej forme vzdelávania alebo nedokázalo bez podpory a osobného kontaktu s učiteľom nadobudnúť kvalitné vzdelanie.
„Sme radi, že sa naši študenti magisterského štúdia v tak vysokom počte zapojili do doučovania žiakov prvého stupňa základnej školy, u ktorých boli identifikované ťažkosti s učením. Študenti si tak môžu overiť získané poznatky z vysokoškolského štúdia v reálnej školskej praxi a pomôcť tým žiakom, ktorí to v tomto období najviac potrebujú,“ vyzdvihla prínos danej iniciatívy doc. Renáta Bernátová, prodekanka pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty PU. Podľa jej slov bol o túto dobrovoľnícku aktivitu veľký záujem, keďže sa do programu doučovania zapojilo bezmála 100 študentov. Ide o študentov 1. roka magisterského štúdia študijných programov učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených.

„Poskytnutá možnosť absolvovať prax prostredníctvom účasti na projekte doučovania mi ako študentke vytvorila priestor dlhodobo sledovať progres žiakov, na ktorých vzdelávaní sa podieľam. Zároveň mám príležitosť v praxi si vyskúšať aj menej tradičné spôsoby výučby a vidieť, akými spôsobmi sa dá k individuálnemu doučovaniu pristupovať. Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii môžem získať praktické zručnosti a zároveň pomôcť žiakom, pre ktorých online vzdelávanie bolo náročné, nedokázali ho sami spracovať, prípadne sa ho nemohli zúčastniť. Tento spôsob doučovania im umožní dostať sa na úroveň ich spolužiakov,“ prezradila študentka Pedagogickej fakulty PU Miroslava Cimermanová, ktorá doučuje žiakov na Základnej škole v Abranovciach.

Študenti Pedagogickej fakulty vykonávajú doučovanie v rozsahu maximálne dvoch hodín týždenne, predovšetkým na základných školách v Prešovskom a Košickom kraji, prípadne podľa miesta trvalého bydliska, aby za doučovaním nemuseli dochádzať. Aj napriek tomu, že ide o dobrovoľnícku aktivitu, fakulta študentom doučovanie uzná ako priebežnú pedagogickú prax.

Zdroj: Anna Polačková

Naposledy zmenené streda, 28 apríl 2021 09:53

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo