apríl 11, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné Foto: ilustračné Autor: Radomír Kreheľ

Úrady prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za február

Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac február už môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy pre opatrenia 2, 4A a 4B e-mailom na adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich môžu do 30. apríla 2021. Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk.

V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou si ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvedomuje dôležitosť a nevyhnutnosť zvýšenej pomoci zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO. S cieľom udržať čo najviac pracovných miest sme rozšírili okruh oprávnených žiadateľov, navýšili finančnú pomoc a predĺžili obdobie podpory z projektu „Prvá pomoc“ do 30. júna 2021.

Znižujú administratívnu záťaž pre zamestnávateľov a SZČO
Zamestnávatelia a SZČO, ktorí už pomoc čerpali a majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“, nemusia podpisovať nové dodatky k dohode. Úrady práce budú žiadateľov informovať o zmene podmienok a obe zmluvné strany budú postupovať podľa platných predpisov odo dňa ich účinnosti. Tým výrazne zjednodušujeme a zrýchľujeme poskytovanie príspevkov.

Opatrenie č. 2
Rozšírili sme kategórie poklesu tržieb z pôvodných štyroch na sedem kategórií s výškou príspevkov od 330 eur do 870 eur. Toto rozšírenie prináša adresnejšiu a férovejšiu pomoc.

O príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti môže žiadať SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 30.06.2020 a poistenie jej trvá, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 resp. od 01.02.2021. Rovnako môžu žiadať aj tie SZČO, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 01.02.2021. Príspevok dostanú aj tí, ktorí majú príjem z iného pracovného pomeru.

Opatrenie č. 4A a 4B
Vybraným skupinám SZČO, slobodným povolaniam, športovcom a jednoosobovým s.r.o. zvyšujeme príspevok na 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 01.02.2021.

Žiadosti a výkazy pre opatrenia 1, 3A a 3B za mesiac február 2021 budú zverejnené po schválení dodatku k schéme štátnej pomoci Európskou komisiou. Všetky aktuálne informácie sú dostupné na stránke www.pomahameludom.sk.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo