marec 01, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné Foto: ilustračné

Ministerstvo práce odmieta tolerovať roky prehliadané konflikty záujmov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uvádza: "Hodnotenie žiadostí o dotáciu za rok 2020 vykonali ešte vo februári 2020 zamestnanci odboru rodovej rovnosti, ktorý v tom čase riadila Oľga Pietruchová. Podľa vopred stanoveného procesu tieto žiadosti následne prerokovala Komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti. Táto Komisia zohľadnila pri posudzovaní žiadostí aj to, nakoľko boli jednotlivé organizácie podporované Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rokoch 2013 až 2020. Pri tomto posudzovaní sa žiaľ zistilo, že niektoré organizácie boli v rokoch 2013 až 2020 uprednostňované."

V stanovisku ministerstva sa ďalej uvádza: "Považujeme za nehorázne, že uprednostňované boli najmä organizácie, ktoré sú prepojené na bývalú riaditeľku odboru rodovej rovnosti Oľgu Pietruchovú. Ide o Záujmové združenie žien Aspekt, ktoré je jednou zo zakladajúcich organizácií iniciatívy Ženská loby Slovenska, kde bola v rokoch 2004 až 2006 predsedníčkou Oľga Pietruchová. Zároveň štatutárom Aspektu je Jana Cviková, ktorá na odbore rodovej rovnosti pracovala na dohodu o vykonaní práce a bola platená z dotácie pre Alianciu žien. Aliancia žien bola v minulosti takisto zvýhodňovaná, ako je vidieť z priložených tabuliek. Štatutárom Aliancie žien je Katarína Farkašová, ktorá takisto pracovala na odbore rodovej rovnosti za Oľgy Pietruchovej na dohodu o vykonaní práce. Uprednostňovaná bola aj organizácia Možnosť voľby, v ktorej bola Oľga Pietruchová predsedníčkou. Z uvedených dôvodov považujeme za správne, že sa Komisia rozhodla poskytnúť dotácie v roku 2020 aj tým organizáciám, ktoré v minulých rokoch dotáciu nedostávali v takej výške, ako organizácie prepojené na bývalú riaditeľku odboru rodovej rovnosti Oľgu Pietruchovú.

Považujeme tiež za správne, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2020 nepodporilo sumou viac ako 18-tisíc eur organizáciu Aliancia žien. Táto organizácia žiadala viac ako 18-tisíc eur na to, aby v spolupráci s organizáciou Aspekt v čase pandémie usporiadali akciu „Sexistický kix“. Z tejto sumy mali byť hradené mzdové náklady pre „expertov“, „analytikov“ a „porotcov“ vo výške 15-tisíc eur. Namiesto toho sme podporili organizácie, ktoré reálne pomáhajú ženám v núdzi, teda Poradňu Alexis, a týraným ženám, teda Fórum života. Okrem toho sme podporili aj Úniu materských centier, ktorá dostávala dotáciu pravidelne aj v minulých rokoch.

Ministerstvo bude prideľovať dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí aj v roku 2021. Zrušili sme doterajší strop vo výške 200-tisíc eur, a preto budeme môcť v tomto roku prerozdeliť najvyššiu sumu v histórii."


Priemerná ročná výška dotácie na rodovú rovnosť za roky 2013 – 2019 pre organizácie, ktoré požiadali o dotáciu aj v roku 2020
(žltou sú vyznačené organizácie prepojené na Oľgu Pietruchovú a ľudí pracujúcich počas jej pôsobenia na odbore rodovej rovnosti)

Zdroj: MPSVR SR


Priemerná ročná výška dotácie na rodovú rovnosť za roky 2013 – 2020, pre organizácie, ktoré požiadali o dotáciu aj v roku 2020
(žltou sú vyznačené organizácie prepojené na Oľgu Pietruchovú a ľudí pracujúcich počas jej pôsobenia na odbore rodovej rovnosti)

Zdroj: MPSVR SR

Zdroj: TS MPSVR SR

Naposledy zmenené štvrtok, 21 január 2021 09:43
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo