jún 19, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zamestnanci a žiaci škôl ELBA aj tento rok nevynechali dlhoročnú tradíciu stavanie mája.

V úvode tejto peknej slávnosti si vypočuli kultúrny program a dozvedeli sa aj o histórii tejto tradície.

Po tomto kultúrnom programe dievčatá ozdobili máj pestrými stužkami. Elbacky máj je tradičný, čo znamená že je brezový a má symbolický význam akým je napríklad výraz prírodného mýtu o boji zimy s jarou, symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Zároveň sa na Slovensku máje stavajú aj ako okresané a ovenčené stromy, ktoré mládenci pred 1. májom týčia pred tie domy, kde je vydaja súca dievka, inokedy sa stavia len jeden ústredný máj pre obec . Škola ELBA tak vyjadrila svojou každoročnou tradíciou stavania mája to, že jej záleží na slovenských zvykoch a hodnotách.  Veď medzi pozvanými hosťami boli z miestnej organizácie Matice Slovenskej Pavol Kleban a Ladislav Matisko..

 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.