december 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Výstavba optickej telekomunikačnej distribučnej siete

Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ

V novembri sa na Rúrkach, Sídlisku II a Solivare začnú práce na novej optickej telekomunikačnej sieti

Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o, ktorá stavia v obciach a mestách novú optickú telekomunikačnú distribučnú sieť pre VSD, a.s., informuje občanov o začiatku prác v mestských častiach Rúrky, Sídlisko II a Solivar. Bude slúžiť aj na prenos dát z inteligentných meracích systémov VSD.

V meste Prešov, teda v mestských častiach Rúrky, Sídlisko II a Solivar, tak bude počas novembra prebiehať výstavba optickej telekomunikačnej distribučnej siete. Proces výstavby bude rozdelený do niekoľkých fáz. Najskôr sa začne ťahať optická sieť na betónových stĺpoch VSD pod NN elektrickým vedením. Optická sieť bude kopírovať NN elektrické vedenie vo vzduchu.

Na spodnej časti betónových stĺpov budú inštalované plastové skrinky (optické rozbočovače) a kríže káblovej rezervy pre budúce optické prípojky do domov a budov.

Ak bude potrebné vstúpiť na pozemok, kde sa takéto stĺpy nachádzajú, pracovníci spoločnosti vopred oslovia majiteľa pozemku s možnosťou vstupu na pozemok za účelom výstavby optickej telekomunikačnej siete, prípadne realizácie optickej telekomunikačnej prípojky do ich domu/ budovy, ak o ňu budú mať záujem.

Samotná výstavba optickej siete bude trvať približne 10 mesiacov. Po kolaudácii celej stavby budú záujemcom o pripojenie na optickú distribučnú telekomunikačnú sieť VSD do domov nainštalované optické prípojky z betónových stĺpov VSD.

Zdroj: spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo