jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

O najdôležitejšej úlohe zástupcov vlastníkov bytov

Je jedno, ktorého zástupcu myslíme. Oficiálne majú títo ľudia funkcie Predsedu spoločenstva alebo Zástupcu vlastníkov bytov. Legislatíva o tejto úlohe nehovorí, nedá sa prikázať, ani vynútiť. Bez jej plnenia na aspoň na akej – takej úrovni takmer nie je správa bytového domu možná. Veľkí správcovia spravujúci desiatky domov na ňu väčšinou nemajú priestor. Nezamestnávajú dostatočný počet ľudí, ktorí by potom na jej plnenie mali čas. Počtom spravovaných domov menší správcovia na riešenie tejto úlohy na ňu čas môžu mať a ak ju plnia, určite je to úloha, ktorej plnenie im zaberá najviac času. V mnohých domoch jej výkon a plnenie zúfalo chýba a preto záležitosti týkajúce sa správy ich domu stoja a nie je možné s nimi pohnúť. Naopak, v domoch, kde je táto úloha plnená, je radosť bývať a vykonávať správu spoločného domu. Poznám však aj správcov, ktorí si na podporovanie plnenia tejto úlohy zástupcami vlastníkov vyhradili čas, venujú jej energiu a vracia sa im to v dobrých a funkčných vzťahoch so zástupcami vlastníkov ako aj v hladkom priebehu výkonu správy. „Klobúk dolu“ pred nimi.
Túto úlohu nedokáže plniť každý zástupca alebo predseda spoločenstva vlastníkov. Na jej plnenie sú potrebné kvality, na ktoré sa málokto pozerá, keď sú títo ľudia do funkcií volení. K jej výkonu je potrebné byť v osobnom, písomnom alebo aj telefonickom kontakte s vlastníkmi aj nájomcami bytov v dome, venovať im čas, poznať ich ako ľudí, ich potreby a názory a dokázať ich ovplyvniť.

Tou úlohou je vytváranie spolupracujúceho tímu z vlastníkov bytov a užívateľov bytov v dome, komunity ľudí, ktorú vedia ich lídri zorganizovať do akcie. Ktorá dokáže komunikovať, na základe faktov a argumentov sa väčšinou rozhodovať, riešiť spory medzi jej členmi a s inými subjektmi.
Chce to vodcov, ktorí vedia počúvať a hovoriť k veci, odvážnych a pritom zdvorilých k ľuďom, vytvárajúcich a rešpektujúcich pravidlá akceptovateľné pre väčšinu, hľadajúci pri každom probléme riešenia. Chce to vodcov – spájačov. Pracujúcich pre ľudí s čistotou a transparentnosťou svojich úmyslov. Ľudia totiž „kupujú“ od svojich vodcov hlavne to, prečo robia svoju prácu. To, čo robia, nie je až také dôležité preto, aby ich ľudia pozitívne vnímali a prijímali. V prvom rade ide o ich dôvody, motiváciu. Ak sa podarí zástupcom (a opäť je tu jedno či ide o Predsedov spoločenstiev alebo Zástupcov vlastníkov bytov podľa legislatívy) presviedčať vlastníkov bytov o tom, že svoju prácu pre nich robia skutočne s ohľadom na záujmy všetkých, je tu veľký predpoklad, že väčšina im bude pomáhať a dokáže vytvoriť fungujúce spoločenstvo. A úmyselne píšem „presviedčať“ a nie „presvedčiť“. Lebo to nie je o jednom skutku. Každodenne, pri každej robote pre ľudí si títo ľudia najviac všímajú, podvedome cítia, vnímajú, prečo druhý človek pre nich niečo robí.

Aj v najlepších tímoch sú rozdielne názory, možno až diametrálne odlišné. No a? To neznamená, že sa rozhodnutia aj v takých situáciách nemôžu prijímať. Ak sa v dome nájde vodca – spájač. Faktom je, že ľudia „vodcom - spájačom“ plnenie ich úlohy takmer vôbec neuľahčujú. Vodcovia tohto typu musia pracovať hlavne so svojimi emóciami, jednoducho – ovládať sa, teda kontrolovať si svoje emócie. A ovplyvňovať emócie iných ľudí argumentáciou, principiálnosťou pri stanovovaní a dodržiavaní dohodnutých pravidiel súčasne so záujmom o iných ľudí a s rešpektom k nim. Je potrebné si v bytových domoch všímať ľudí s kvalitami vodcov - spájačov. Podporovať ich zo strany správcov bytových domov, aby sa do funkcií zástupcov vlastníkov v bytových domoch dostávali a pomáhať im.
Lebo nič nie je dôležitejšie v bytových domoch ako vytváranie spolupracujúceho, komunikujúceho tímu ľudí z vlastníkov bytov, vedeného vodcom – spájačom schopným zorganizovať vlastníkov a nájomcov do akcie, keď je do potrebné. Aby správa bytového domu mohla fungovať k spokojnosti všetkých.

Ing. Miloslav Frečka, Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.