jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Autor foto: Jozef Demčák Autor foto: Jozef Demčák

Veriaci v Prešove-Sekčove oslávili 25 rokov farnosti

V chráme Povýšenia sv. Kríža na prešovskom sídlisku Sekčov sa v nedeľu 13. septembra uskutočnila archijerejská svätá liturgia, ktorou si veriaci pripomenuli 25. výročie vzniku farnosti a zároveň slávili odpustovú slávnosť. Pri tejto príležitosti bol na začiatku svätej liturgie ocenený prvý správca tejto farnosti otec Vasiľ Kormaník, ktorý bol vladykom Jánom menovaný za protojereja Prešovskej archieparchie s právom nosiť zlatý kríž a nábederník.

V homílii vladyka Ján poukázal na Božie atribúty – moc, slávu, milosrdenstvo a lásku, ktoré priblížil veriacim skrze modlitbu, ktorú sa modlí kňaz pri slávení svätej liturgie počas prvej antifóny. Všetky tieto vlastnosti sa snúbili v jednom okamihu na kríži, kde Kristus ukázal svoju lásku, ktorú nemôže ohraničiť ani smrť.

Vladyka taktiež pripomenul veriacim, aby nezabúdali na nedávnu minulosť, kedy štátna moc bránila ľuďom vyznávať ich vieru. „Vari sme nezabudli na nedávnu históriu a na to, čo tu bolo. Na totalitu komunizmu, ktorá deformovala ľudí a plánovala im život bez Boha. Aj toto sídlisko Sekčov bolo naplánované so všetkým, čo je potrebné, ale iba k telesnému životu človeka, čiže bez chrámu, bez Boha. Tak mali vyrastať socialistickí, či komunistickí ľudia. Ale Božou mocou, tma komunizmu pominula. Boh nám ukázal svoju moc a prejavil svoje milosrdenstvo a zľutovanie aj tým, že dnes tu na Sekčove stoja dva chrámy, rímskokatolícky a gréckokatolícky a je tu ešte nemocničná kaplnka,“ dodal vladyka Ján.

Nezabudol vyzdvihnúť pomoc bývalého primátora mesta Prešov Juraja Kopčáka a hlavne otca Vasiľa Kormaníka, ktorý aj napriek mnohým ťažkostiam a prekážkam začal a aj dokončil celkovú prestavbu a z bývalej budovy kina tak vznikol na sídlisku moderný chrám, ktorý slúži gréckokatolíckym veriacim.

V závere slávnosti sa prihovoril ocenený Vasiľ Kormaník, ktorý v prvom rade ďakoval Bohu, že ho povolal do Pánovej vinice a zveril mu v nej podiel, na ktorom sa snažil ustavične pracovať pre spásu svoju aj jemu zverených veriacich. Otec Vasiľ sa poďakoval aj svojej rodine a všetkým známym aj neznámym sponzorom zo Slovenska a zvlášť zo zahraničia, bez pomoci ktorých by tento chrám mohol byť len s ťažkosťou postavený.

Gréckokatolícka farnosť Prešov-Sekčov vznikla 1.augusta 1995 vyčlenením z farnosti Prešov dekrétom vtedajšieho sídelného biskupa Mons. Jána Hirku. Do ustanovenia farnosti bola táto časť mesta obsluhovaná z mestskej farnosti a bohoslužby sa od 12. marca 1992 konali v prenajatom priestore objektu Opál na Ulici Martina Benku. Po vyčlenení farnosti a pridelení patrocínia sa novoustanovený správca otec Vasiľ Kormaník podujal so skupinou obetavých veriacich vystavať vlastný chrám.
V spomínanom objekte sa nachádzala nedokončená stavba kina, ktorá bola zvolená na prestavbu na chrám, pastoračné centrum a byt kňaza. Po odkúpení objektu od mesta Prešov a schválení štúdie zamýšľaného chrámu stavebno-liturgickou komisiou biskupstva sa začalo s prípravou projektovej dokumentácie, ktorú realizoval Architektonický ateliér Maníková-Maník z Veľkého Šariša. Stavebné práce sa začali 9. septembra 1998 a stavba komplexu bola skolaudovaná 1. augusta 2000. Prvá svätá liturgia v ešte neposvätenom chráme sa konala 14. septembra 2000. Slávnostnú posviacku chrámu vykonal 12. októbra 2003 prešovský eparcha Mons. Ján Babjak spolu s košickým exarchom Mons. Milanom Chauturom.
Tento chrámový komplex bol postavený vďaka obetavosti otca Vasila Kormaníka a veriacich, štedrým sponzorským darom a veľkej podpore darcov z nadácií a biskupských konferencií z Rakúska, Nemecka a Spojených štátov.

Zdroj: Michal Pavlišinovič

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.