jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Zdroj: Tripolitana Zdroj: Tripolitana

V Rákociho paláci vystavia unikátne diela z pozostalosti Juraja Daňa

Krajské múzeum v Prešove pripravilo výnimočnú výstavu prác prešovského umelca, majstra Juraja Daňa. Väčšina inštalovaných obrazov nebola ešte nikdy verejne prezentovaná. Výstava je venovaná stému výročiu autorovho narodenia, pričom diela pochádzajú z pozostalosti maliara, z depozitu múzea a zo súkromných zbierok. Juraj Daňo je rodák z Okružnej pri Prešove. Podľa riaditeľa múzea Ľuboša Olejníka je práve sté výročie od narodenia majstra Daňa príležitosťou pre extra výstavnú rekapituláciu jeho diel a celistvejšie zhodnotenie tvorby a života umelca.
„Vždy bolo diskutované, či počet umelcov, ktorí sa v Prešove narodili, alebo celý svoj život spojili s Prešovom je malý, alebo veľký. Každopádne, nie je veľa takých, ktorí sa nezmazateľne zapísali do pamäte prešovskej umeleckej a odbornej obce. Maliar Juraj Daňo je jedným z nich,“ hovorí riaditeľ Krajského múzea v Prešove PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.

V rokoch 1946-1950 získal Daňo výtvarné vzdelanie v Sekcii umeleckých pracovníkov pri Okresnej osvetovej rade v Prešove. Zároveň absolvoval štúdium v Plzni a tiež u maliarov ako Bendík, Jordán a Wenig. Do výtvarného života vstúpil tesne po 2. svetovej vojne. „Majster Daňo bol pedagógom na Ľudovej škole umenia a pracoval aj ako konzultant na Pedagogickej fakulte v Prešove. Od roku 1969 však pôsobil najmä ako umelec v slobodnom povolaní,“ vysvetľuje Olejník.
Muzeálnu podstatu výstavy naplní podľa Olejníka spracovanie a vystavenie dokumentačného materiálu zachytávajúceho život majstra Daňa. Návštevníci sa tak budú môcť prostredníctvom fotografií a dobových dokumentov preniesť do podstatnej časti 20. storočia, ktorá sa podľa neho prekrýva s produktívnym obdobím maliara. Môžu tak zažiť zdokumentovanú atmosféru umeleckého života Prešova minulého storočia.
„Vystavujeme 76 diel, z ktorých drvivá väčšina je vystavená po prvýkrát. Dôležitou súčasťou prezentácie sú však aj umelcove osobné predmety, súkromné fotografie či dokumentárny film,“ dodáva Olejník.
Výstava vznikla podľa neho v úzkej spolupráci s rodinou autora, ktorému bol v roku 1984 udelený titul zaslúžilého umelca. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 3. 9. 2020 o 17:00 hod. v priestoroch Rákociho paláca. Výstava potrvá do 5.12.2020.

Zdroj: Tripolitana

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.