máj 29, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zbierka školských pomôcok vrcholí

Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Zbierka školských pomôcok vrcholí: Nenechajme prázdne miesta na laviciach školákov

Začiatok školského roka vie spraviť nejednému rodičovi podobné vrásky ako Vianoce. Očakávania detí sú veľké, najmä keď vidia do peračníkov a na lavice svojich spolužiakov. Aj malé radosti ako pero hýriace farbami, guma či pravítko vedia uľahčiť nástup do školy a začiatok školského roka. Aby sa nezabudlo na žiadne dieťa, usporadúva Slovenská katolícka charita v poradí už 11. ročník Zbierky školských pomôcok.

Do celoslovenskej charitatívnej zbierky školských pomôcok sa po úspešnom jubilejnom ročníku opätovne zapojila aj Gréckokatolícka charita Prešov. Zbierka sa pomaly blíži do finále, ale výzva darovať radosť malým školákom i mladým študentom je stále aktuálna. Minulý ročník zbierky bol motivujúci a priniesol rekordné čísla. V zberných miestach Gréckokatolíckej charity Prešov sa vyzbieralo takmer 6 000 školských tašiek, zošitov, farbičiek a iných potrieb pre školákov. Darovanými pomôckami sa podarilo naplniť tašky 73 žiakom a pomohlo sa ďalším desiatkam detí z komunitných centier. Do zbierky sa v tomto roku opätovne zapojili aj zamestnanci Úradu Prešovského samosprávneho kraja a vybrané župné stredné školy v mestách: Prešov, Snina, Svidník a Stará Ľubovňa.

Pomôžme spoločne k radostnému začiatku školského roka
Do 15. septembra má verejnosť možnosť prispieť darovaním nových i použitých, no stále funkčných školských pomôcok, ale aj elektroniky, a tak pomôcť žiakom zo sociálne slabších rodín, komunitných centier, škôl i jednotlivcom. Okrem pomoci rodinám, pre ktoré je začiatok roka finančne náročným,
pomôžeme aj prírode, pretože veci, ktoré by sme už možno po čase vyhodili, potešia niekoho iného. Každá ceruzka aj tablet sa ráta Pri Zbierke školských pomôcok štedrosť a radosť z pomoci nie je ničím ohraničená. Dovoľuje pomáhať aj tým, ktorí nevedia pomôcť finančne. Snáď každý z nás má doma zabudnutú ceruzku, prípadne tašku, z ktorej vyrástli deti. Darovať možno akékoľvek školské pomôcky, ktoré sú stále zachovalé a funkčné. Deti to ocenia. Ráta sa každá ceruzka, každý tablet, ktorý deťom pomôže na ceste k plnohodnotnému vzdelaniu. Pri odovzdávaní pomôcok prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení a odovzdávania len pomôcok a elektroniky, ktoré sú v dobrom a funkčnom stave.

Zberné miesta Gréckokatolíckej charity Prešov:

Sociálne centrum Prešov (Pod Táborom 33), Sociálne centrum Humenné (Štefánikova 1525/29), Sociálne centrum Svidník (Pavlovičova 8), Dom sv. Anny (Štúrova 5), ADOS Charitas Snina (Budovateľská 9).

V rámci Prešova zberným miestom pre elektronické pomôcky je Centrum GKCH na Hlavnej 2. Do zbierky môže verejnosť prispieť aj finančne prostredníctvom účtu SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211. Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.charita.sk.

Zdroj: Gréckokatolícka charita Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo