Vytlačiť túto stránku

Sociálne služby

Hostia: PhDr. Jana Zakarovská, vedúca oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov MsÚ Prešov

Mgr. Terézia Bilasová, PhD., vedúca oddelenia starostlivosti o deti, rodinu a bývanie MsÚ Prešov

Najnovšie od Televízia TV7