jún 01, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Televízia TV7

Televízia TV7

Slovenské samosprávne kraje sú v polovici piateho obdobia transparentnejšie ako kedykoľvek predtým.

Bohatá ponuka štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove

Mesto Prešov predlžuje stránkové hodiny v Klientskom centre a na Matričnom úrade

Európska únia spája svoje sily s globálnymi partnermi s cieľom naštartovať darcovské úsilie – globálnu reakciu na koronavírus, a to už od 4. mája 2020.

Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov sa v súčasnosti stáva stále naliehavejšou výzvou najmä v súvislosti s demografickým vývojom populácie.

DPMP, a.s. informuje cestujúcich o zmenách v cestovných poriadkoch

Ochorenie COVID-19, s ktorým bojuje celý svet, sa dotklo aj našich partnerských miest.

Spoločnosť TSmP, a.s. informuje občanov o obnovení príjmu drobného stavebného odpadu v zberných dvoroch s platnosťou od 4. mája 2020.

Kraj vyškolil sestry

apríl 30, 2020

Vzorky budú odoberať aj zamestnanci ZSS

Spojili sily

apríl 30, 2020

Mesto Prešov spojilo sily s Prešovským dobrovoľníckym centrom