október 16, 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Európska komisia uverejnila 2. vydanie svojho Monitora kultúrnych a tvorivých miest. Medzi hodnotenými 190 mestami v 30 krajinách je aj Prešov.

Monitor ukázal trend

september 27, 2019

Podľa najnovšieho vydania monitora členské štáty už takmer dosiahli svoj cieľ znížiť počet žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku predčasne. Ich podiel sa síce v rokoch 2009 až 2018 znížil zo 14,2 % na 10,6 %, no od roku 2016 sa dosahovaný pokrok spomalil. Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky na východnom Slovensku dosahuje 14%.

IT Fitness Test

september 10, 2019

Do ôsmeho ročníka IT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho testovania IT zručností na Slovensku, sa tento rok zapojilo 25-tisíc žiakov, študentov a učiteľov zo základných, stredných a vysokých škôl, ale aj zvedavcov, ktorí si chceli preveriť svoje digitálne zručnosti.

Mladí prekladatelia

september 05, 2019

Európska komisia vyhlásila 13. ročník každoročnej súťaže Juvenes Translatores pre študentov stredných škôl z celej Európy.

Členské štáty súhlasili so súborom podporných opatrení spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Strana 1 z 2