október 16, 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Sucho v Európe ovplyvňuje aj nás

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Členské štáty súhlasili so súborom podporných opatrení spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Komisia navrhla na svojej schôdzi 28.8.2019 odbremeniť poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a zvýšiť dostupnosť krmiva pre zvieratá.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Odkedy sme svedkami týchto extrémnych klimatických javov, situáciu pozorne sledujeme a sme pripravení podporiť našich poľnohospodárov. Komisia je celý čas v úzkom kontakte so všetkými členskými štátmi a v prípade potreby vždy rýchlo reaguje. Tieto opatrenia by mali európskym poľnohospodárom finančne pomôcť a ochrániť ich dobytok pred nedostatkom krmiva.“ Opatrenia, na ktorých sa členské štáty dohodli na schôdzi výboru, zahŕňajú možnosť vyšších zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby poľnohospodári mali dostatok krmiva pre zvieratá. Dotknutí poľnohospodári sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a zlepšiť si tak peňažné toky.

Vďaka tomu im bude uhradených:
- až 70 % priamych platieb do polovice októbra,
- 85 % platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku septembra.

Takisto budú povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív. Opatrenia zahŕňajú možnosť:
- považovať pôdu ležiacu úhorom za pôdu s odlišnou plodinou alebo za oblasť ekologického záujmu, aj keď bola spásaná alebo bol na nej vykonaný zber,
- vysiať „medziplodiny“ ako „čisté plodiny“ (a nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,
- skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre „medziplodiny“, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po medziplodinách včas vysiať „zimné plodiny“.

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 30 august 2019 10:25